De afname van het aantal gevallen (7.000) van zakkenrollerij springt het meest in het oog, met een de afname van 47 procent. Daarnaast noteerde de politie ruim 30 duizend gevallen van woninginbraak, een afname van 23 procent, en nam het aantal registraties van straatroof met 16 procent af naar iets meer dan 3 duizend. Winkeldiefstal kwam vorig jaar volgens de politie 35 duizend keer voor, een afname van 13 procent.

Het CBS deed geen onderzoek naar het oorzakelijk verband tussen de coronapandemie en criminaliteit, maar het is aannemelijk dat het criminaliteitsbeeld in 2020 is beïnvloed door de coronapandemie en de genomen maatregelen. Zakkenrollen werd lastiger en meer thuiswerken verkleinde de kans op woninginbraak. Verder is er zeer waarschijnlijk samenhang tussen de (al dan niet gedeeltelijke) winkelsluiting en de beperkte toegang tot winkels, en de daling van het aantal gevallen van winkeldiefstal.

Online criminaliteit toegenomen

De politie registreerde in 2020 wel, net als in de drie voorgaande jaren, een stijging van online criminaliteit zoals digitale vormen van valsheid in geschrifte, online oplichting en hacken. Samen namen deze vormen vergeleken met een jaar eerder met 54 procent toe. Sinds 2017 is er in de politieregistraties sprake van meer dan een verdubbeling van dit type misdrijven.

Aantal minderjarige verdachten afgenomen

In totaal registreerde de politie vorig jaar 148 duizend personen als verdachte van een misdrijf, waarvan 15 duizend minderjarigen, een daling van 18 procent. Het aantal geregistreerde verdachten van zakkenrollerij nam onder minderjarigen met meer dan de helft af. Bij woninginbraak en winkeldiefstal is de daling bij minderjarigen en jongeren van 18 tot 25 jaar met ongeveer een derde sterker dan bij de overige leeftijden.

Vooral minder woninginbraak in Amsterdam

Van de vier grote steden was de absolute afname van het aantal woninginbraken in 2020 het grootst in Amsterdam, met duizend inbraken minder dan in 2019. Daar daalde het aantal inbraken vergeleken met een jaar eerder in totaal met 29 procent.

In Den Haag en Rotterdam nam het aantal woninginbraken net als gemiddeld in de rest van Nederland met 23 procent af. In Utrecht was die daling met 10 procent veel minder. In 65 van de 355 gemeenten werd in 2020 juist meer ingebroken dan in 2019.