Aanvankelijk stond het gestelde maximum voor de tweede tranche van de Woningbouwimpuls op 225 miljoen euro, maar met het oog op het toegenomen woningtekort besloot demissionair minister Kajsa Ollongren van BZK om het uitkeringsplafond te verhogen tot 263 miljoen euro. Het is de bedoeling dat de bouw van de woningen uiterlijk in 2023 van start gaat.

De dertig projecten bevinden zich door heel Nederland. In Limburg krijgt Heerlen geld voor de versnelde productie van 693 woningen. Ook Hengelo (+722), Enschede (+702), Groningen (+2200) en Dronten (+816) ontvangen een bijdrage.

De Randstad krijgt er, net als in de eerste tranche van de Woningbouwimpuls, de meeste woningen bij. Het valt op dat er geen projecten uit Rotterdam bij de tweede tranche zitten. Wel kreeg de Maasstad kreeg enkele maanden geleden nog geld voor de versnelde bouw van 6.240 woningen. 

In de regio Amsterdam bevinden zich de nodige projecten. In de hoofstad staan meer dan 4.000 versnelde woningen op de planning. Ook in nabijgelegen steden wordt fors doorgebouwd. Haarlemmermeer (+2012), Haarlem (+1472), Amstelveen (+2157) en Hilversum (+626) krijgen gelden. 

De tweede tranche spitst zich toe op verdichting en transformatie. Tussen de dertig projecten zitten zeven stationsomgevingen, drie stadscentra en twee woonwijken die verdicht worden. Een elftal projecten betreft de transformatie van bedrijventerreinen. Bij vier projecten gaat het om verouderde kantoorgebieden. 

In de Kamerbrief schrijft Ollongren dat er voldoende betaalbare woningen komen: ‘De betaalbare woningen waaraan wordt bijgedragen bestaan uit 44 procent sociale huurwoningen (waarvan 87 procent door corporaties), circa 26 procent middenhuurwoningen en 31 procent koopwoningen onder de NHG kostengrens. Tevens worden er 1.100 tijdelijke woningen gerealiseerd. Dankzij deze diversiteit worden veel verschillende doelgroepen bediend.’

Later in het jaar volgt de derde tranche van de Woningbouwimpuls. Voor deze tranche resteert nog circa 250 miljoen euro. Volgende maand informeert Ollongren de Kamer weer het aanvraagtijdvak voor deze laatste tranche.

Dit zijn de dertig locaties van de tweede tranche:

1. Alphen aan den Rijn- Rijnhaven Oost Havenfront 
2. Amersfoort - Hoefkwartier 
3. Amstelveen - Legmeer 
4. Amsterdam - IJburg 2e fase 
5. Den Haag - Assumburgweg /LEVELS 
6. Den Haag - De Venen 
7. Den Haag - ICT Security Campus 
8. Dordrecht - Spuiboulevard 
9. Dronten - Hanzekwartier fase 2 
10. Ede - Veluwse Poort 
11. Eindhoven - District E 
12. Enschede - Boulevardzone 
13. Geldrop-Mierlo - Centrum Geldrop 
14. Groningen - Stadshavens Groningen 
15. Haarlem - Ontwikkelzone Zuidwest 
16. Haarlemmermeer - Pionier-Bolsterrein 
17. Harderwijk - Waterfront 3e fase 
18. Heerlen - Urban Wonen Heerlen 
19. Helmond - Brainport Smart District 
20. Hengelo - Stationsomgeving/Hart van Zuid 
21. Hilversum - Stationsomgeving 
22. Leiden - Campus/Stationsgebied 
23. Nijmegen - Winkelsteeg 
24. Tilburg - Stappegoor 
25. Woerden - Poort van Woerden 
26. Zaanstad - Zaanstad Noord 
27. Zoetermeer - Entree 
28. Zuidplas - Gebiedsontwikkeling Middengebied 
29. Zwijndrecht - Stationskwartier 
30. Zwolle - Zwartewaterallee