In de afgelopen decennia, met name in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw, nam het verkeer ieder jaar flink toe. De provincie Overijssel meldt dat het jaarlijks zelfs met 3 tot 4 procent steeg.

Wegen werden steeds drukker en files namen toe. In het begin van deze eeuw werd de groei al wat minder en in 2008 werden de eerste gevolgen van de economische recessie zichtbaar. Sinds 2008 nam de hoeveelheid verkeer jaarlijks af, met uitzondering van 2011. In 2014 is voor het eerst een herstel zichtbaar waarin de hoeveelheid verkeer niet meer afnam en in 2015 groeit het weer. Op werkdagen nam het verkeer op provinciale wegen in 2015 toe met 1,8%, in het weekend was er 1,3% meer verkeer en gemiddeld over alle dagen van de week een toename van 1,7%  (Zie figuur. Bron: www.overijssel.nl).
De toename van het verkeer heeft ook tot gevolg dat er meer files staan. De filedruk in Overijssel is in 2015 met 59 procent toegenomen ten opzichte van 2014.

De verkeersdrukte op Overijsselse B-wegen neemt weer toe nadat de verkeersintensiteit 10 jaar lang daalde. Dat schrijft de provincie Overijssel.

Meeste wegen drukker, sommige rustiger

Op de meeste provinciale wegen in Overijssel is het drukker geworden in 2015, staat op de site van de provincie. ‘De cijfers verschillen wel per weg. Dat hangt af van de beschikbare wegcapaciteit, maar ook van langs de weg aanwezige doorstromingsbelemmeringen, zoals verkeerslichten. Met andere woorden: er kunnen zich knelpunten voordoen op wegen waar veel verkeer is en waarop (in de spitsperioden) onvoldoende capaciteit is om al het verkeer te kunnen verwerken.’

Landelijke en regionale studies laten volgens de provincie Overijssel zien dat in de toekomst (vanaf nu tot 2030) de automobiliteit weer zal toenemen. Maar waarschijnlijk niet meer in dezelfde mate als in de vorige eeuw.

bron: www.overijssel.nl