Voor de gemeente kunnen datacenters, dankzij de inning van leges en onroerendezaakbelasting, goed zijn voor de kas. Ambtenaren van Hollands Kroon hadden het over ‘rodeloperbeleid’ en wilden zelf het initiatief in handen houden. De gemeente laat aan de krant weten dat ze de bevoegdheid heeft om de vergunningen zelf te verlenen.

De provincie Noord-Holland heeft de landsadvocaat ingeschakeld die de gang van zaken in Hollands Kroon moet onderzoeken. Het kan zijn dat de gemeente dan wel wordt aangesproken op haar rol in de procedure.

De verstandhouding tussen Hollands Kroon en datacenters houdt de gemoederen flink bezig. Een maand geleden werd de vergunning verleend voor een derde datacenter in de gemeente. Daarvoor was de bouw al begonnen. Tegen de bouw van het datacenter van Microsoft waren 64 bezwaren ingediend bij de gemeente. Op enkele uitzonderingen na zijn alle bezwaren opzij geschoven. Zo waren er klachten over horizonvervuiling, gebrek aan burgerparticipatie en een hoog energieverbruik. Al deze zaken hoefden volgens de gemeente niet te worden meegenomen voor de omgevingsvergunning.

Daarnaast was Hollands Kroon onderwerp van gesprek na een uitzending van Zondag met Lubach, waarin de besluitvorming rondom de komst van datacenters bekritiseerd werd.

Hollands Kroon is lang niet de enige plek waar datacenters geplaatst zijn/worden. In heel Nederland roept de komst van datacenters weerzin op. Dit komt doordat de bewoners weinig lijken te profiteren van de dozen waar gegevens van (vooral) grote bedrijven worden opgeslagen. Daarnaast is het stroomverbruik hoog. In 2019 telde Nederland meer dan 6 duizend datacenters. Alle datacenters binnen de landsgrenzen verbruiken 1503 Megawatt. Het stroomverbruik is ongeveer drie procent van het totaal in Nederland. 80 procent van datacenters draait op groene stroom.

In een eerder artikel van Stadszaken zei Stijn Grove van de Dutch Data Center Association dat veel datacenters in Nederland geplaatst worden vanwege de gunstige ligging van ons land. We bevinden ons boven een internetknooppunt. Daarnaast vertelde hij dat een datacenter in vergelijking met bijvoorbeeld een agrarisch bedrijf relatief niet zoveel ruimte inneemt. Ook zei hij dat datacenters steeds efficiënter worden en reststroom kunnen leveren aan bijvoorbeeld woningen. Volgens hem moeten we veel meer kennis krijgen over datacenters en de economische waarde ervan in gaan zien.