65.000 van de 100.000 Nederlandse kantoren moeten voldoen aan de label-eis. 38 procent van die 65 duizend heeft nu een groen label van C of hoger en voldoet daarmee aan de landelijke verplichting. Het gaat om een geschatte 25.000 kantoren, maar dit aantal kan hoger uitvallen omdat soms een deel van het pand geregistreerd staat, terwijl het hele pand wordt bedoeld. Twaalf procent (zo’n 7.500) heeft een label van D of lager. 50 procent van alle kantoren heeft nog geen label. Het is nog onduidelijk hoeveel, maar zodra deze geregistreerd worden zal hiervan een gedeelte wel onder label C vallen.

Het aantal kantoorpanden met label A-C (de groene labels) is de afgelopen jaren veel harder gestegen dan de rode labels. Sinds 2017 nam dit aandeel met acht procent toe. Nieuw geregistreerde kantoren voldoen dus vaak al aan de label-C-verplichting. Maar de ontwikkeling gaat te langzaam. Als het huidige tempo niet versnelt, voldoen niet alle benodigde kantoren in 2023 aan de verplichting. De gemeente mag dan als handhaver optreden en een kantoor als onbruikbaar bestempelen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelde onlangs extra financiële middelen beschikbaar aan gemeenten voor het handhaven van de wet. Ook moet een aankomende communicatiecampagne kantooreigenaren en -gebruikers herinneren aan de energielabel C-plicht.

Energieakkoord

De verplichting valt onder het Energieakkoord uit 2013 en draagt bij aan het realiseren van een CO2-arme omgeving in 2050, zoals twee jaar geleden is afgesproken in nieuwe klimaatdoelstellingen. Onder de label-C-verplichte kantoren verstaat de RVO een verblijfsobject – als onderdeel van een pand – met alleen een kantoorfunctie. Combi-kantoren, kleine kantoren en monumenten vallen niet onder de verplichting.

Ook bij particuliere woningen groeit de beleidsdruk op labelen. Eind vorig jaar werd duidelijk dat 55 procent van de koopwoningen in Nederland nog geen definitief energielabel had. Sinds de jaarwisseling is het verplichte energielabel ook nog eens flink duurder geworden, terwijl veel mensen zich daar niet bewust van waren.