Veertien steden hebben al formeel aangekondigd in 2025 een zero-emissiezone in te voeren. Naar verwachting loopt dat aantal rond de zomer op tot ongeveer dertig, verspreid over heel Nederland. Concreet betekent dat dat er in hun stad op termijn alleen nog volledige uitstootvrije bestelbussen en vrachtwagens rijden.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt die die de transitie betaalbaar moeten maken voor de (kleine) ondernemer. Gemeenten moeten het instellen van een zone minimaal vier jaar van tevoren aankondigen. Daarnaast maakt het kabinet de aanschaf of lease van een schone bestelbus of vrachtwagen de komende jaren aantrekkelijker. De subsidieregeling voor duurzame bestelbussen is definitief geworden. Vanaf 15 maart kunnen ondernemers tot 5000 euro subsidie krijgen bij aanschaf of lease van zo’n bestelbus.

Ook komt er de komende jaren extra aandacht voor de kleine ondernemers om hen te helpen bij de overstap. Bovendien maakte Van Veldhoven afgelopen vrijdag bekend dat ook voor schone vrachtwagens in maart het subsidieloket open gaat. Provincies en gemeenten zijn met de netbeheerders bezig om ervoor te zorgen dat er genoeg laadpalen op plek staan waar ze nodig zijn. Nederland is koploper in Europa bij de aanleg van laadpalen.

In het klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2025 minimaal 30 steden zijn waar een zero-emissiezone voor stadslogistiek is ingevoerd. Dat is een belangrijke stap op weg naar volledig uitstootvrij wegverkeer in 2050. Het invoeren van deze zero-emissiezones scheelt in 2030 circa 1 megaton CO2 per jaar. Dat is vergelijkbaar met de totale jaarlijkse uitstoot door aardgasgebruik van alle huishoudens in Den Haag en Rotterdam samen. Daarnaast wordt de lucht veel schoner. Het verkeer is in de stad de belangrijkste bron van luchtverontreiniging die mensen direct inademen. Nederland is het eerste land ter wereld waar steden een dergelijke zone in kunnen voeren.

Uit onderzoek van Natuur & Milieu, waarvan de uitkomsten medio 2020 gepresenteerd werden, bleek dat slechts acht van de dertig gemeenten een concreet plan hebben opgesteld om de doelen te verwezenlijken. Omdat de plannen vier jaar van te voren klaar moeten zijn, zodat ondernemers en vervoerders de transitie kan volbrengen, concludeerde de natuur- en milieuorganisatie dat de hoop op tientallen gemeenten met een dergelijke emissiezone vervlogen is.