De deal wordt op deze manier gesloten, omdat Amazon in Nederland geen logistieke centra en datacenters heeft en vanwege het feit dat veel datacenters van het Amerikaanse bedrijf niet 24 uur op zonne- en windenergie kunnen draaien. De fossiele brandstoffen die het bedrijf nog gebruikt, worden ‘vergroend’ door de certificaten.  Amazon is een grootverbruiker van elektriciteit en wil in 2025 voor de volle honderd procent op groene energie draaien.

Amazon neemt jaarlijks 380 megawatt af bij het windpark dat in totaal een vermogen van 759 megawatt heeft. De hernieuwbare energie wordt opgewekt door het windpark Hollandse Kust Noord, dat 18,5 kilometer voor de Nederlandse kust wordt gebouwd door CrossWind, een joint venture tussen Shell en Eneco. Het offshore windpark met 69 windturbines moet in 2023 operationeel zijn en gaat dan ten minste 3,3 miljard KwH per jaar aan stroom leveren.

Het is niet bekend hoeveel Amazon betaalt en hoelang het contract gaat duren. Wel is duidelijk dat het om een meerjarencontract gaat, dat goed is voor jaarlijks circa 1,6 miljard kWh, het verbruik van zo'n half miljoen Nederlandse huishoudens. Bouwers en eigenaren van windparken zijn gebaat bij langdurige contracten, zodat ze verzekerd zijn van inkomsten. Voor Amazon gaat het om de grootste ‘groenestroomdeal’ ooit. Het windpark wordt gebouwd zonder overheidssubsidie.

Voor Nederland telt de aan Amazon verkochte groene stroom wel mee voor de Europese doelstellingen voor duurzame energie.

De constructie leidt bij sommigen tot gefronste wenkbrauwen. Arnold Mulder van ABN Amro stelt echter dat dit soort afspraken met grote partijen goed zijn voor het milieu en juist zonne- en windenergie zonder subsidie mogelijk maken. ‘Een groencertificaat is niks anders dan een extra zakcentje voor eigenaren van duurzame opwek om de business case te versterken. De kop had ook kunnen zijn: Amazon geeft Nederlandse windboeren steuntje in de rug.’