De waardegroei van de vastgoedsector daalde van 8,1 procent in 2019 naar 5,9 procent in 2020. In 2020 werden volgens ABN AMRO in totaal 9.300 vastgoedtransacties uitgevoerd, 2.453 minder dan in 2019. Transacties vonden vooral plaats bij relatief nieuwe gebouwen en gebouwen met een kleiner oppervlakte. Het aantal kantoren dat van eigenaar wisselde daalde, evenals het aantal winkels en bedrijfsruimten.

Winkels

Het aantal huurtransacties van winkels daalde in 2020 flink. Met uitzondering van Eindhoven kwamen dit aantal in alle steden onder het niveau van referentiejaar 2015 uit. Het aantal winkels dat van eigenaar wisselde daalde in 2020 met 30,6 procent. Eind 2020 stond 6,9 procent van de winkelpanden leeg, 0,6 procent meer dan een jaar eerder. In de helft van de gevallen gaat het om panden die naar verwachting relatief snel weer een bestemming hebben, zogenaamde aanvang- en frictieleegstand.

Kantoren

In 2020 wisselden 28,7 procent minder kantoorpanden van eigenaar. De huurprijs van kantoorruimte daalde voor het eerst sinds 2017. Per vierkante meter kantooroppervlakte moest in 2020 gemiddeld 145 euro worden neergeteld, 5 euro minder dan in 2019. Maar de huurprijzen daalden niet overal; in onder meer Amsterdam, Haarlem, Utrecht en Zwolle stegen de gemiddelde huurprijzen.  

Woningen

2020 was een druk jaar op de woningmarkt. Er vonden vorig jaar 7,7, procent meer transacties plaats dan in 2019 en met 7,8 procent stegen de prijzen van koopwoningen harder dan in 2019. ABN AMRO verwacht echter dat de prijsstijging vanaf dit jaar afvlakt, van 5 procent in 2021 naar 1 procent in 2022. Het aantal transacties krimpt dit jaar naar verwachting met 10 procent, in 2022 met 5 procent.

De bank signaleert verder, op basis van cijfers van Pararius, het CBS en Kadaster, dat de huurprijzen in de vrije sector afnemen. In het laatste kwartaal daalden de huurprijzen 3,7 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In Amsterdam was de daling met 6,8 procent het grootst. ABN AMRO verklaart dit door het wegblijven van toeristen en expats als gevolg van de coronacrisis.

Ook in andere grote steden daalden de huurprijzen, zij het minder hard. Zo daalde de huurprijs in Eindhoven met 3 procent, in Rotterdam met 8 procent. Een uitzondering vormt Utrecht. Hier stegen de huurprijzen licht.