Stadszaken en de Geofabriek zochten naar de relatie tussen de locatie van koffieshops en wijkkenmerken. De relatie met de WOZ-waarde* bleek veruit het sterkst. Hoe hoger de gemiddelde WOZ-waarde van een bepaalde buurt, hoe kleiner de kans dat je in die buurt een koffieshop aantreft.

Amsterdamse wijken met een gemiddelde WOZ-waarde boven de 250.000 euro huisvesten samen 10 koffieshops. In relatief goedkope woonwijken met een gemiddelde WOZ-waarde onder de 250.000 euro telde de Geofabriek 77 koffieshops. Ook is er een duidelijk verband waarneembaar tussen het aandeel koopwoningen en het aantal koffieshops; meer koopwoningen betekent een kleinere kans op de aanwezigheid van koffieshops.
Het onderzoek is gericht op woonwijken. Het centrum van de stad, waar in totaal 137 koffieshops gevestigd zijn, is buiten beschouwing gelaten.

Geen koffieshops in Zuid en Watergraafsmeer

Duurdere woonbuurten zonder koffieshops liggen vooral in stadsdeel Zuid, zoals het Museumkwartier, de Appollobuurt aan de rand van het centrum, de omgeving van Station Zuid-WTC, de Scheldebuurt en Buitenveldert. Ook het voormalige stadsdeel Watergraafsmeer met buurten als Frankendael en Middenmeer, de Omval, het Oostelijk Havengebied en IJburg zijn koffieshop-vrij. Wijken ten oosten van het stadscentrum zoals de Plantagebuurt zijn relatief koffieshop-arm.

De typische ‘koffieshopbuurten’ liggen in de laat-negentiende-eeuwse-gordel ten westen van het centrum, zoals de Spaarndammerbuurt, de Staatsliedenbuurt, Oud-West, de Willemsparkbuurt en Schinkelbuurt, en de Pijp aan de zuidflank van het centrum. Andere relatief goedkope buurten met een bovengemiddeld hoge koffieshop-dichtheid zijn de Oosterparkbuurt, de Dapperbuurt, de Czaar Peterbuurt en de verder van het centrum gelegen Indische buurt. Andere verder van het centrum gelegen buurten met een gemiddeld lage WOZ-waarde en relatief hoog aandeel koffieshops zijn de Rijnbuurt, de Stadionbuurt, de Hoofddorpbuurt in Amsterdam Zuid en de omgeving van de Hoofdweg in stadsdeel West.

Wat opvalt is de afwezigheid van koffieshops in het goedkope Amsterdam Zuidoost en het kleine aantal koffieshop in Amsterdam Nieuw-West: één in Osdorp en één in Slotermeer.

De volledige inventarisatie en de digitale kaart vindt u op geofabriek.com

*taxatiewaarde voor de Wet waardering onroerende zaken