Advertentie

Gezocht: tien locaties voor urban mining

New Horizon, een bedrijf gespecialiseerd in urban mining, zoekt naar tien strategische locaties in Nederland om zelf te investeren in urban mines: plaatsen waar met behulp van de Smart Liberator-technologie beton kan worden teruggebracht tot zand, cement en grind. Urban mining is een duurzaam circulair concept. Na herwinning kan er weer nieuw beton worden gemaakt.

Overheden kunnen hun idee pitchen bij New Horizon, dat vervolgens de tien kansrijkste gebieden uitkiest. Door de aanzienlijke CO2-reductie van minimaal zestig procent kan het bedrijf naar eigen zeggen een duurzame bijdrage leveren aan de woningbouwopgave. Michael Baars, CEO van New Horizon: ‘Wij willen helpen om die op een circulaire wijze te realiseren. We zijn op zoek naar locaties die goed - via water - bereikbaar zijn. Met de regio’s of steden die zich melden, maken we een analyse of er bijvoorbeeld genoeg potentie is om oud beton te 'oogsten' en nieuw circulair beton toe te passen voor te realiseren bouwplannen.’

Met de data van de tien aan te wijzen proeflocaties hoopt New Horizon medio 2024 over genoeg informatie te beschikken om urban mining mondiaal uit te rollen. Baars: Michel Baars: 'Onze ambitie is om de Urban Mine-technologie uiteindelijk ook internationaal uit te rollen. Om die stap te zetten, is het noodzakelijk om meer data te verzamelen voor de lokale inzet en effectiviteit van deze technologie. Om die reden investeren wij samen met Rutte Groep in deze urban mines.'

De Smart Liberator-technologie werd in 2018 ontwikkeld en is sinds kort toe aan een tweede versie, die 35 procent goedkoper en effectiever is dan de eerste versie. Baars: ‘Daardoor kan veel meer worden opgeschaald en hebben we een concrete oplossing om bij te dragen aan de realisatie van de klimaatakkoorden. Zeker als je bedenkt dat wereldwijd vijf miljard ton CO2 vrijkomt bij het maken van beton. Dat is negen procent van de totale CO2-uitstoot.’

Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen