Benzeen komt vrij bij het recyclen van asfalt. Het hergebruiken van oud asfalt gebeurt de laatste jaren steeds vaker met het oog op duurzaamheid. Om het asfalt warm op de weg te kunnen aanbrengen, wat noodzakelijk is, zijn er verspreid over het land 35 asfaltfabrieken. Deze fabrieken moeten zich aan Europese normen houden, maar het is niet bekend hoeveel fabrieken de regels strikt hanteren. Dit komt volgens het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat doordat toezicht op lokale schaal plaatsvindt.

Wel is bekend dat in 2017 in Gelderland twee van de zes centrales de norm overschredenn. Uit een landelijke inventarisatie van de branchevereniging voor asfaltcentrales, de Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW), bleek dat veertien metingen bij tien andere centrales ook een te hoge uitstoot van de stof vaststelden. In sommige gevallen wordt er tot tien keer zo veel benzeen gemeten dan is toegestaan.

De VBW erkent het probleem en ook het ministerie en Rijkswaterstaat, een grote afnemer van asfalt, zijn al een aantal jaren op de hoogte van de structurele overschrijdingen. De asfaltproducenten noemen het desalniettemin ongewenst om te stoppen met het hergebruiken van asfalt. Alle partijen noemen de situatie erg complex. Op dit moment wordt op aandringen van de industrie en overheden onderzoek gedaan. De uitkomsten van het door de industrie gefinancierde onderzoek komen medio dit jaar uit. Op basis daarvan kan gekeken worden naar passende maatregelen.

Directeur Paul Landa van het Asfalt Kennis Centrum (AKC) zegt tegen Trouw dat er altijd wel een probleem is, maar dat het ook wel weer wordt opgelost. ‘Wij zijn wereldkampioen asfalt recyclen, maar dat willen we ook zijn op het gebied van arbo-wetgeving en emissies.’

Van de acht miljoen ton asfalt dat nu geproduceerd wordt, is zo’n 35 a 40 procent afkomstig van uit asfaltgranulaat. In het kader van de circulaire economie wordt ernaar gestreefd om het percentage oud asfalt in nieuw asfalt te laten toenemen.