Door een aantal maatschappelijke veranderingen zien wij als bouwer van onder meer woningen de behoeften van opdrachtgevers en bewoners veranderen. Keiharde fysieke oplossingen, zoals gelijkvloers wonen of een extra ruime douche, zijn lang niet meer de enige oplossing voor vergrijzing. Door domotica kan er bijvoorbeeld ingespeeld worden op de trend dat steeds meer ziekenhuiszorg ook in huis plaats gaat vinden. Je wordt gemonitord en relevante gegevens worden gedeeld met het ziekenhuis. Handig voor de bewoner, want die hoeft niet continu naar het ziekenhuis toe, en de alsmaar toenemende zorgkosten worden ook nog eens beteugeld.

Het ziekenhuis in huis halen is soms noodzakelijk, maar klinkt misschien niet als de gezelligste oplossing. Slimme toepassingen hebben echter ook een preventieve werking en kunnen ervoor zorgen dat zorg in sommige gevallen helemaal niet nodig is. Apparaten die bijvoorbeeld de luchtvochtigheid meten of de binnentemperatuur automatisch aanpassen aan degene die binnen komt lopen. Als er ergens onderhoud nodig is, dan krijgt u een melding en staat de monteur in een mum van tijd bij u thuis.

Een andere maatschappelijke kwestie is eenzaamheid. Iets wat alleen maar duidelijker is geworden in de coronacrisis. Heijmans past in recent ontwikkelde wijken een app toe die fungeert als burgerplatform. Via dit platform kunnen bewoners spelletjesavonden of sportklasjes organiseren en ranglijsten bijhouden (mits dat de sfeer ten goede komt) of gezamenlijk de groentetuin beheren. Doordat het proces via je telefoon verloopt, wordt samen zijn een keuze en geen geforceerd gebeuren.

Onze infrastructuur en de aardbol vragen onherroepelijk om Mobility as a Service (MaaS). Via een smart device het vervoermiddel oproepen dat u op dat moment nodig heeft. Deze vervoermiddelen zijn ook nog eens afgestemd op de behoeften van de bewoner. Voor de zware boodschappen een auto, voor het drankje op het terras kan je met het OV en voor het snelle bezoekje aan het centrum is de e-scooter beschikbaar. Technologie stemt alles op elkaar af, waardoor we in de toekomst minder voertuigen nodig hebben. Noodzakelijk met het oog op de groeiende bevolking en verdichting.

Ook op het gebied van veiligheid kan ik talloze toepassingen noemen. Dit ga ik niet doen, want ik wil geen uitgebreid relaas van alleen maar positieve zaken geven. Het nieuws over de handel in persoonsgegevens bij de GGD toont aan dat onze gegevens een zorgvuldige omgang verdienen. Het is een feit dat alle toepassingen gegevens over uw woonsituatie verzamelen. Door met de juiste partners in zee te gaan en goed toe te zien op de digitale infrastructuur is het mogelijk om het Internet of Things (IoT) voor ons te laten werken en niet tegen ons.

Om dit voor elkaar te krijgen is het niet handig om te blijven hangen in angst. We moeten toe naar een fundamentele discussie over de voor- en nadelen van de slimme stad. Kennis is hierbij belangrijk. Daar wil ik graag aan bijdragen. Daarom laat ik in mijn volgende columns zien wat slimme toepassingen voor u kunnen betekenen. Door te denken vanuit behoeften en samen te werken met onder andere de overheid, kennisinstituten, start-ups, lokale ondernemers en bewoners kunnen wij op een veilige manier de vruchten plukken van de slimme stad. Op naar een datagedreven, duurzame en deugdelijke leefomgeving.