De Jongeren Denktank Coronacrisis is een samenwerking tussen het SER Jongerenplatform en Denktank-Y. Via de Opp-app konden bijna drieduizend jongeren, met verschillende opleidingsniveaus en achtergronden, in de afgelopen maanden ideeën voordragen die uiteindelijk in het rapport zijn verwerkt.  In het advies konden jongeren in de eerste ronde hun ideeën en zorgen uiten over de hierboven genoemde onderwerpen. In de tweede ronde werden de ideeën gebundeld en konden jongeren hun stem uitbrengen over de beste ideeën.

Wonen

In de aanbevelingen komen vooral de zorgen van jongeren over het vinden van een huis in een later stadium van hun leven naar voren. Daarom willen zij dat er meer rekening wordt gehouden met hun studieschulden bij de aanschaf van een woning. De studieschuld maakt het nu moeilijker voor jongeren om een woning te vinden, omdat deze meeweegt bij vaststelling van de maximale hypotheek. 

Ook vinden de jongeren dat de maximale huurprijs moet worden verlaagd en dat de informatievoorziening voor starters beter moet worden geregeld. Voor het groeiende woningtekort dragen zij aan om slim te bouwen. Leegstaande kantoorpanden kunnen, bijvoorbeeld, veel beter worden gebruikt dan nu wordt gedaan – Tiny houses vormen daarnaast ook een slimme oplossing. 

Werk en onderwijs

Op het gebied van werk wordt vooral continuïteit verwacht. Benut de eerdere aanpak van jeugdwerkloosheid, luidt het advies. Maar ook: stimuleer werkplekken, traineeships en stages voor starters en investeer in omscholing, wat nodig is voor de veranderende arbeidsvraag. 

De eisen voor het onderwijs sluiten deels aan op de jongerenadviezen. Meer ruimte voor stages en zelfontplooiing, minder financiële stress, is de korte samenvatting. Ook aangestipt: meer gebruikmaken van digitaal onderwijs en meer ruimte voor hybride studeren.

Klimaat 

Klimaat heeft een groot draagvlak onder jongeren en werd daarom als vierde punt naast wonen, werk en onderwijs gezet. Bijna unaniem kwamen jongeren tot de conclusie dat de energietransitie voor iedereen moet zijn, en niet alleen voor de meer vermogenden. Van de politiek verwachten zij een consistent langetermijnbeleid. Volgens hen ontbreekt het daar nu veelal aan. Dit betekent dat het coronaherstelbeleid moet worden gekoppeld aan de duurzaamheidsagenda.

Verder adviseren de jongeren om klimaatproblemen praktischer aan te pakken. Denk aan regentonnen bij huizen om het regenwater op te vangen, maar ook aan stimulansen om consumptiepatronen blijvend te veranderen. 

Aan tafel met Rutte

Mark Rutte kreeg aan tafel uitgebreid de kans om te reageren op de plannen van de Jongeren Denktank Coronacrisis. De demissionair premier noemde het ‘heel waardevol’ dat jongeren meedenken over hun toekomst. ‘Het is goed dat we hun denkkracht ontwikkelen. In de toekomst nemen zij het stokje van ons over.’

Over de woningmarkt en het klimaat reageerde hij nog even kort: ‘Ik ben over veel dingen somber, maar hier ben ik heel optimistisch over. Ollongren is heel goed bezig met wonen en met een aantal organisaties doen wij goede onderzoeken. Ook met het klimaat zijn we slim bezig. We maken gebruik van innovatiekracht. We creëren miljoenen banen in de energietransitie. We kunnen niet gezond uit deze crisis komen zonder aan deze onderwerpen aandacht te besteden.’

De missie van de Jongeren Denktank Coronacrisis is met het overhandigen van het advies nog niet volbracht. In de toekomst blijven zij aanschuiven in Den Haag om zich hard te maken voor deze thema’s.

App

De Opp-app komt van de hand van de start-up LetsOpp, dat zich specialiseert in groepsdynamica. Op kleinere schaal wordt het nu ook gebruikt door gemeenten bij participatieprocessen. ‘Het mooie aan deze app is dat het echt bottom-up is’, vertelt Esther Duijts van het bedrijf. ‘Hiërarchie doet er niet toe. Groepsideeën vormen de basis om mee verder te gaan. Hoe anders is dat bij een enquête, waar je vaak lang niks van hoort en de beleidsmakers uiteindelijk beslissen. Met de Opp-app zorg je ervoor dat iedereen die een bijdrage levert ook echt het gevoel heeft dat er iets met zijn bijdrage wordt gedaan.’