Volgens Eva Bienias, sustainability manager bij Heimstaden Nederland, is er al veel aandacht vanuit overheden voor het vergroenen van publieke domeinen. Omdat veel tuinen van de woningverhuurder nog deels of helemaal betegeld zijn, willen ze samen met de bewoners een groene bijdrage gaan leveren in de private omgeving.

Door de samenwerking met Steenbreek krijgt Heimstaden inzicht op de vergroeningskansen in regio’s, gemeenten en wijken. De stichting beschikt ook over een netwerk met experts als hoveniersbedrijven, waterschappen en universiteiten. Hierdoor ontstaat er contact met experts die uitleggen hoe tuinen duurzaam en toch onderhoudsvriendelijk kunnen zijn. Het eerste samenwerkingsproject van de woningverhuurder gaat binnenkort van start in Limburg.

Heimstaden

Het van oorsprong Scandinavische Heimstaden heeft woningen in meerdere Noord-Europese landen en is sinds 2018 ook actief in Nederland. Naast het verzorgen van een vriendelijk woonklimaat streven ze ook naar een duurzame bijdrage. De doelstelling is om in 2030 alle woningen over een energielabel van C of beter te beschikken. Dit wil Heimstaden doen door meer de samenwerking op te zoeken met bewoners.

Effect van tegels

Tegeltuinen hebben meerdere nadelige gevolgen voor de leefomgeving. Voornamelijk houden stenen oppervlakten veel warmte vast. Deze hitte is vervolgens slecht voor de gezondheid van kwetsbare groepen als bejaarden en zieken. Ook ontstaat er bij een flinke regenbui - die door klimaatverandering vaker voor zullen komen - te veel druk op de riolering wanneer het water niet meer via de grond omlaag kan zakken. Daarnaast gaat door de betegeling van een tuin de biodiversiteit voor vogels, insecten en andere dieren omlaag door het gebrek aan bomen, planten en ander groen.

Onderzoeks- en adviesbureau Cobra Groeninzicht onderzocht in 2019 met behulp van luchtfoto’s de grijze tuinen van Nederland. In 38 gemeenten bleek gemiddeld meer dan de helft van de voor- of achtertuinen betegeld of bebouwd te zijn, zo meldde het AD. Waar in Amsterdam en Utrecht 50 procent of meer was betegeld, scoorden Rotterdam en Den Haag beide zo’n 20 procent lager. Ook gemeenten met relatief veel naoorlogse woonwijken scoorden hoog, waar Wassenaar - met veel villa’s – weer weinig versteende tuinen kende. Gemeenten zijn zich bewust van de waarde van groene tuinen. In Rotterdam kunnen particulieren sinds begin vorig jaar een financiële bijdrage krijgen voor het ‘onttegelen’ van hun grond.

Steenbreek

De stichting zet zich sinds 2015 in om actie te voeren tegen de trend om particuliere tuinen te verharden. Hiermee bouwen ze aan een groeiend netwerk van professionals door het hele land. Om zowel de experts als de betrokken individu te bereiken ontstaan er verschillende projecten door Nederland, zoals de Nationale Groendag, workshops en speciale kennisdagen. Gisteren werd bekend dat ook Groenkeur, organisatie van het gelijknamige kwaliteitskeurmerk, gaat samenwerken met de stichting.