Advertentie
Pixabay
Ontwikkeling tienjarig plan voor klimaatadaptieve steden

Steden moeten versnellen met klimaatadaptatie

In 2030 hebben 1.000 steden een alomvattende klimaatbestendigheidsstrategie en zijn zij gestart met de uitvoering van adaptatieplannen. Dat staat in een gezamenlijke verklaring waarin een brede coalitie van onder meer steden en ngo's aangeeft de ontwikkeling en implementatie van een tienjarenplan voor klimaatadaptatie 1000 Cities Adapt Now (1000 CAN) te ondersteunen. Burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb presenteerde de verklaring maandag tijdens een bijeenkomst op de klimaattop.

Volgens de ondertekenaars, onder leiding van The Global Center on Adaptation (GCA) en World Resources Institute (WRI), moet klimaatadaptatie sneller en op grotere schaal plaatsvinden dan nu gebeurt. Het programma beoogt een systeemverandering, strategische oplossingen en een strategie om aanpassing op klimaatverandering op te schalen. Daarbij moet onder meer ingezet worden op het vergroten van kennis over stedelijke adaptatie, het stimuleren van samenwerking en het toepassen van natuur-inclusieve oplossingen. Innovaties en investeringen rond klimaatadaptatie moeten beter tussen landen gecoördineerd worden.

Steden hebben te maken met diverse problemen die met elkaar verstrengeld zijn: corona, klimaatverandering en sociaaleconomische ongelijkheid. Als in het herstel van corona slim geïnvesteerd wordt, met oog voor meerdere opgaven, betalen die investeringen zich in een veelvoud zich uit, stellen de initiatiefnemers. De economie komt dan weer op gang, de ongelijkheid wordt kleiner, steden zijn voorbereid op klimaatverandering en bijkomende gezondheidsrisico’s en investeringen leveren extra banen op.

Tijdens de bijeenkomst, waar diverse burgemeesters van over de hele wereld en secretaris-generaal van GCA Ban Ki-Moon ervaringen deelden, wees de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb steden erop naast grote plannen en visies ook in te zetten op kleine stappen en in gedachte te houden dat ondersteuning van inwoners cruciaal is om aanpassing op het klimaat succesvol te laten verlopen.

Inwoners moeten het idee hebben dat de overheid ze beschermt, zei Aboutaleb, en weten dat veerkrachtigheid en klimaatbestendigheid geen high talk voor leiders is, maar praktische betekenis heeft in hun eigen buurt. ‘Corona brengt nieuwe winnaars en verliezers. Als je het spel wilt winnen, moet je ook werken met de zogenaamde ‘verliezers’, mensen met een klein budget en mensen die weinig stem hebben in de arena. Hen ondersteunen en betrekken is ook cruciaal voor succes.’

Het ontwikkelen en implementeren van een tienjarig klimaatadaptatieprogramma wordt ondersteund door verschillende kennispartners, waaronder het Nederlandse Deltares en de steden Rotterdam en Den Haag. Met de verklaring worden andere landen, ngo’s en private partijen ook opgeroepen het programma te ondersteunen.

In een vrijdag gepresenteerd rapport State and Trends in Adaptation Report 2020 geeft The Global Center on Adaptation aan dat economisch herstel van corona een uniek momentum biedt om klimaat mee te nemen in herstelplannen en zo veerkrachtigere, klimaatvriendelijke steden te bouwen. Tot op heden gaat er echter nog veel te weinig geld naar investeringen voor het klimaat. Wereldwijd moet de huidige investering vertienvoudigd worden, naar 30 miljard per jaar.

De klimaattop Cilmate adaptation Summit, die maandag en dinsdag plaatsvindt, staat in het teken van klimaatadaptatie, met thema’s als het klimaatadaptief maken van steden, watervoorziening en nature based solutions. Nederland is het gastland.

Het gesprek tussen burgemeesters waar in dit artikel aan wordt gerefereerd, is hier terug te kijken.

Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen