In de procedurevergadering werden maandag onderwerpen rond Lelystad Airport controversieel verklaard. Vragen over onder meer de stikstofberekeningen, die eerder op veel kritiek kon rekenen, komen daarmee op het bordje van het nieuwe kabinet te liggen. De opening van Lelystad Airport is vooralsnog voorzien voor november van dit jaar.

Ook de Luchtvaartnota die in november werd vastgesteld, werd maandag controversieel verklaard. In de nota staat dat Schiphol zich meer moet richten op vluchten die belangrijk zijn voor het internationale netwerk en de economische concurrentiekracht. Lelystad Airport moet zich daarentegen meer op vakantievluchten richten. Uiteindelijk kan Lelystad Airport groeien naar 45.000 vliegbewegingen.

De opening van Lelystad Airport werd al diverse keren uitgesteld. Vorig jaar gebeurde dat onder meer door de stikstofdepositie. Gezamenlijk onderzoek van de Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) en het RIVM wees uit dat de depositie van stikstof is onderschat.

Met het controversieel verklaren van de onderwerpen lijkt opening in november enigszins ambitieus. Maar dat wil niet zeggen dat de opening definitief van de baan is. Een nieuw kabinet kan de plannen goedkeuren. In Buitenhof zei demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen zondag al dat het nemen van een besluit aan het nieuwe kabinet is. Van Nieuwenhuizen gaf in het programma aan nog steeds een opening voor zich te zien, zelfs nu het vliegverkeer door de coronacrisis al enige tijd is afgenomen. ‘We hebben in de vorige crisis gezien dat de ruimte die toen was ontstaan eigenlijk vooral weer is volgevlogen met allerlei vakantievluchten, wat we nu juist niét op Schiphol willen.’