Foto: Luchtfoto van Dijklanden. Bron: gemeente Zwolle

Zwolle zet in op geothermie voor aardgasvrije stad

De kansrijke locatie voor aardwarmte in het Noorden van Zwolle (Dijklanden) is uitgekozen om deel te nemen aan een Europees onderzoeksproject. Het project RESULT richt zich op het winnen van aardwarmte uit dunne aardlagen. Met de definitieve keuze voor Zwolle komt een boring naar aardwarmte in Zwolle Noord een stuk dichterbij.

Onderdeel van het onderzoek is een eerste boring. Als deze succesvol is, volgt ook een tweede boring. Het boren naar aardwarmte in Zwolle kan mogelijk al in 2022 starten. Hiermee zet Zwolle naar eigen zeggen een belangrijke stap richting een aardgasvrije stad.

Binnen het onderzoeksproject RESULT werken Engie (operator), Huisman (Geo Projectmanagement en boortechnologie), Energie Beheer Nederland (staatsbedrijf) en TNO (onderzoeksinstituut) samen. Met het onderzoek willen de partijen aantonen dat met een nieuwe boortechniek, ontwikkeld door Huisman, de productie van aardwarmte uit dunne aardlagen mogelijk kan worden verdubbeld en daarmee ook financieel haalbaar wordt.

Als de proefboring succesvol blijkt, kan aardwarmte volgens Zwolle in meer gebieden in Nederland rendabel worden ontwikkeld dan al werd gedacht. De nieuwe boormethode boort niet in één richting, zoals normaliter gebeurt. Er worden verschillende zijtakken geboord. Hierdoor kan er meer warmte uit de bodem worden gehaald.

Wethouder Monique Schuttenbeld van de gemeente Zwolle: ‘Ik ben enorm trots dat Zwolle geselecteerd is voor het onderzoeksproject RESULT. Voor ons is dit project een prachtige kans om de ontwikkeling van geothermie in Zwolle naar een volgende fase te brengen. Overigens is het niet alleen een kans voor Zwolle. Als deze innovatieve boormethode succesvol blijkt, dan kan dit veel betekenen voor de kansen voor aardwarmte in de rest van Nederland. Dit onderzoeksproject kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de hele energietransitie. En voor ons in Zwolle betekent het dat we hiermee weer een belangrijke stap zetten naar een aardgasvrije stad.’

Als alles voorspoedig verloopt, kunnen de eerste gebouwen in de Zwolse wijk Holtenbroek vanaf eind 2023 met aardwarmte via een warmtenet worden verwarmd. De gebouwen die als eerste kunnen worden aangesloten op het warmtenet zijn woningen en appartementen van woningbouwcorporaties en twee scholen. Ook wordt met de partijen van de herontwikkelingen aan de Zwartewaterzone en de Zwartewaterallee gesproken over een mogelijke aansluiting van de gebouwen op het warmtenet.

Geschikte bodem

Volgens het samenwerkingsverband past de locatie in Zwolle erg goed bij het onderzoeksdoel van RESULT. Op Dijklanden zijn dunne aardlagen aanwezig in de ondergrond. De partijen geven aan dat een regulieren boortechniek een rendabele businesscase bij dit project. ‘Dankzij deze speciale boortechniek kunnen we de warmte uit de ondergrond beter benutten, de productie mogelijk zelfs verdubbelen en het project daardoor financieel haalbaar maken’, legt Remco van Ee van Huisman uit.

Aardwarmte is één van de alternatieve energiebronnen die kan worden ingezet om Zwolle aardgasvrij te maken. In andere delen van Nederland wordt deze bron al succesvol ingezet met name in de glas- en tuinbouw, zoals in de Koekoekspolder in Kampen.

Warmte uit water

Aardwarmte wordt gewonnen uit het van nature aanwezige warme water in diep gelegen aardlagen. Via een put wordt het warme water opgepompt. De warmte uit het opgepompte water wordt via een warmtewisselaar overgedragen aan een buizensysteem (warmtenet) en naar de woningen gebracht. Het opgepompte water komt dus niet in de woningen, maar wordt na de warmteoverdracht via een tweede put weer teruggebracht in de ondergrond. In de ondergrond van het noorden van Zwolle bevindt zich een geschikte aardlaag voor aardwarmte. Daarom is de keuze gemaakt om in Holtenbroek te starten met de overstap naar aardgasvrij. Dit betekent dan dat delen van de wijk Holtenbroek als eerste in Zwolle worden aangesloten op een warmtenet met een aardwarmtebron.

Als vervolgonderzoek en het vergunningsproces voorspoedig lopen, kan RESULT mogelijk in 2022 de eerste put boren. Als uit de eerste boring voldoende warmte kan worden gewonnen, wordt deze geboorde put de productieput. Er wordt dan ook een tweede put geboord waarmee het afgekoelde water weer de ondergrond in wordt gepompt.

Omwonenden denken mee

Als de boringen succesvol zijn, komt er op de plek van de twee putten een gebouw boven de grond voor de techniek. Dit gebouw komt in Dijklanden op de hoek Urksteeg / Peterkampweg waar nu tijdelijk de Zwolse Stadslanderijen zitten. Een klankbordgroep heeft meegedacht over de plek van het gebouw en hoe het zo goed mogelijk in te passen in het Zwolse landschap. Ook ziet de klankbordgroep mogelijkheden voor een combinatie met stadslandbouw en een informatiecentrum voor bezoekers aan de geothermiebron. In de klankborgroep zitten bewoners van Dijklanden en uit de wijken Aa-landen en Holtenbroek.

De app van Stadszaken is gratis te downloaden via de Google Play Store en de App Store van Apple. Met de app heb je nieuws, opiniestukken en achtergrondverhalen over de fysieke inrichting van Nederland in een vloek en een zucht op het scherm van je smartphone of tablet. Een must-have voor de RO-professional en de liefhebbers van stedelijke en ruimtelijke trends.
Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen