In het paper staat dat de impact van klimaatverandering op zonne-energie, windenergie, waterkracht en bio-energie op mondiaal niveau waarschijnlijk bescheiden is, maar dat de gevolgen op lokale schaal best groot kunnen zijn. 

Zo hebben gebieden in het zuiden van Zuid-Amerika, Midden-Amerika en rondom de Middellandse Zee door droogte te maken met een aanzienlijk verlies aan waterkracht (30 tot 40 procent). Als gevolg van veranderingen in windsnelheden in de gebieden rond Japan, Korea en Midden-Amerika kunnen deze regio's te maken krijgen met reducties van windenergie van 5 tot 10 procent. 

Er zijn echter niet alleen maar negatieve ontwikkelingen. Er zou zelfs een positieve impact (+ 20 tot + 40 procent) kunnen zijn op energie uit hout als gevolg van CO2-bemesting; een bekend effect waarbij planten sneller groeien onder hogere CO2-concentraties. De sterkte van dit effect is wel onzeker.  

De bevindingen kunnen volgens het PBL belangrijk zijn voor toekomstige planning en investeringen in regionale energiesystemen. Het PBL kan geen precieze gegevens over regio’s in Nederland leveren.