Klimaatverandering heeft effect op beschikbaarheid hernieuwbare energie

De beschikbaarheid van hernieuwbare energiebronnen is mogelijk gevoelig voor klimaatverandering. Droogte of een afname van windkracht kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat er minder energie op een groene manier opgewekt kan worden. Dit is één van de conclusies van een paper in het tijdschrift Nature Climate Change, geschreven door onderzoekers van het PBL, de Universiteit Utrecht en het Potsdam Institute on Climate Impact Research.

In het paper staat dat de impact van klimaatverandering op zonne-energie, windenergie, waterkracht en bio-energie op mondiaal niveau waarschijnlijk bescheiden is, maar dat de gevolgen op lokale schaal best groot kunnen zijn. 

Zo hebben gebieden in het zuiden van Zuid-Amerika, Midden-Amerika en rondom de Middellandse Zee door droogte te maken met een aanzienlijk verlies aan waterkracht (30 tot 40 procent). Als gevolg van veranderingen in windsnelheden in de gebieden rond Japan, Korea en Midden-Amerika kunnen deze regio's te maken krijgen met reducties van windenergie van 5 tot 10 procent. 

Er zijn echter niet alleen maar negatieve ontwikkelingen. Er zou zelfs een positieve impact (+ 20 tot + 40 procent) kunnen zijn op energie uit hout als gevolg van CO2-bemesting; een bekend effect waarbij planten sneller groeien onder hogere CO2-concentraties. De sterkte van dit effect is wel onzeker.  

De bevindingen kunnen volgens het PBL belangrijk zijn voor toekomstige planning en investeringen in regionale energiesystemen. Het PBL kan geen precieze gegevens over regio’s in Nederland leveren.

Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen