In de woensdag gepresenteerde 'Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening’ leggen Van Nieuwenhuizen en Visser het hoe en wat van de luchtruimherziening verder uit. Voornamelijk een nauwere samenwerking tussen burger- en militaire luchtvaart moet voor meer efficiëntie in de lucht zorgen. 

Door nauwer samen te werken kunnen vliegtuigen kortere afstanden afleggen van en naar de luchthaven. Dit leidt direct tot minder brandstofverbruik en CO2-en stikstofuitstoot. Ook neemt geluidshinder af omdat vliegtuigen sneller opstijgen of afdalen.

Een onafhankelijk milieueffectrapport bemerkt dat de capaciteit van het luchtruim op deze manier vergroot kan worden omdat het geluidsprofiel op de grond met twintig procent afneemt, CO2- en stikstofemissies met acht procent en de reductie van vliegtijd met negen procent. 

In 2022 vindt er verdere uitwerking van het ontwerp plaats. Luchtruimgebruikers, provincies, gemeenten, maatschappelijke en bewonersorganisaties worden vanaf dan nauw betrokken bij het proces.

Kansen voor Lelystad Airport

De luchtruimherziening biedt kansen voor de opening van Lelystad Airport omdat laagvliegroutes worden geschrapt. De omgeving rondom Lelystad Airport zou daarom minder hinder ondervinden van geluidsoverlast. ‘Die problemen lossen we dit jaar al op’, tekent De Stentor op uit de mond van Van Nieuwenhuizen. ‘Ik heb de verzekering dat op Lelystad Airport straks net zo wordt aangevlogen als bij andere luchthavens.’

Meer factoren weerhielden het vliegveld uit Flevoland tot dusver van een opening. Vanwege een te hoge stikstofdepositie werd de opening van Lelystad Airport vorig jaar al uitgesteld. Het vliegveld moest eerst een natuurvergunning aanvragen. 

Het is niet bekend hoe het nu daarmee staat, maar de CO2-en stikstofreductie van de luchtruimherziening zal Lelystad Airport ongetwijfeld gunstig stemmen. De opening van het vliegveld staat nu gepland voor november 2021. 

Jaap Kloosterziel van Red de Veluwe heeft nog zijn twijfels. Van de coalitiepartijen is ChristenUnie nog steeds tegen de opening, terwijl D66 en CDA alleen willen meewerken onder bepaalde voorwaarden. ‘Dit plan moet ze over de streep trekken’, denkt Kloosterziel. ‘Maar het biedt te weinig om die partijen te overtuigen.’

‘Ze strooien ons altijd zand in de ogen. Dat gebeurt nu ook weer. Eerst zei ze: we gaan doorstijgen als het kan. Vorig jaar was het: ze gaan hoog vliegen, tenzij het niet kan. Nu zegt ze: ze gaan zo snel mogelijk hoog vliegen. Het is allemaal hetzelfde’, eindigt hij. 

De belangrijkste onderdelen van het nieuwe luchtruim zijn:
- Herinrichting van het (zuid)oostelijke deel van het Nederlandse luchtruim. Dat geeft ruimte om de luchthavens van Schiphol, Rotterdam-Den Haag en Lelystad beter bereikbaar te maken met directe, kortere routes. Dat beperkt de CO2-uitstoot.
- Herinrichting van het naderingsgebied voor Schiphol zodat vliegtuigen op vaste routes continu kunnen klimmen en dalen. Daardoor kunnen ze luchthavens hoger aanvliegen en zijn ze ook eerder op grotere hoogte wanneer ze vertrekken. Dat vermindert de hinder op de grond.
- Uitbreiding van het bestaande militaire oefengebied in het noorden van Nederland waardoor een oefengebied in het zuid-oostelijke deel kan komen te vervallen. Hierdoor kan het vrijgekomen deel worden ingericht voor civiel luchtverkeer en kan in het noorden goed worden geoefend met de nieuwe generatie gevechtsvliegtuigen, zoals de F-35. Het streven is om dit oefengebied onderdeel te maken van een grensoverschrijdend oefengebied met Duitsland.
- Stapsgewijze vernieuwing van de afhandeling van het luchtverkeer. Dit gaat vooral over het zoveel mogelijk continu klimmen en dalen, en het vliegen volgens vaste en kortere routes. Daarmee kan de CO2-uitstoot en geluidhinder op de grond worden beperkt.