Het gaat bijvoorbeeld om cijfers over nieuwbouw, verkoop en verhuur, transactieprijzen, plancapaciteit en demografische trends. Cijfers zijn in te zien op meerdere schaalniveaus. 

De Monitor Wonen biedt eenduidige en betrouwbare gegevens aan, waardoor de afstemming met het Rijk en gemeenten vergemakkelijkt wordt, zegt Gedeputeerde Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling Rob van Muilekom. ‘Zo kunnen we als provincie tijdig bijsturen. We kunnen bijvoorbeeld zien wat de woningbehoefte is in een gemeente en welke woningbouwplannen er op de plank liggen. Om ervoor te zorgen dat deze plannen zo snel mogelijk worden uitgevoerd, geven we ondersteuning vanuit het programma Versnelling Woningbouw om deze woningbouwplannen versneld te realiseren.’

De monitor is een ‘groeimodel’, aldus de provincie, wat betekent dat deze gaandeweg op basis van wensen ontwikkeld en aangevuld wordt. Dit jaar wordt onder meer nieuwe data toegevoegd over de betaalbaarheid van woningen, doorstroming op de woningmarkt.