Foto: Julia Alex, Pixabay

Provincie Utrecht lanceert eigen woningmarkt-platform

De provincie Utrecht heeft een digitaal platform gelanceerd met gegevens over de regionale woningmarkt. Het platform kan worden gebruikt door de provincie zelf, maar ook door Rijk, gemeenten, marktpartijen en inwoners.

Het gaat bijvoorbeeld om cijfers over nieuwbouw, verkoop en verhuur, transactieprijzen, plancapaciteit en demografische trends. Cijfers zijn in te zien op meerdere schaalniveaus. 

De Monitor Wonen biedt eenduidige en betrouwbare gegevens aan, waardoor de afstemming met het Rijk en gemeenten vergemakkelijkt wordt, zegt Gedeputeerde Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling Rob van Muilekom. ‘Zo kunnen we als provincie tijdig bijsturen. We kunnen bijvoorbeeld zien wat de woningbehoefte is in een gemeente en welke woningbouwplannen er op de plank liggen. Om ervoor te zorgen dat deze plannen zo snel mogelijk worden uitgevoerd, geven we ondersteuning vanuit het programma Versnelling Woningbouw om deze woningbouwplannen versneld te realiseren.’

De monitor is een ‘groeimodel’, aldus de provincie, wat betekent dat deze gaandeweg op basis van wensen ontwikkeld en aangevuld wordt. Dit jaar wordt onder meer nieuwe data toegevoegd over de betaalbaarheid van woningen, doorstroming op de woningmarkt.

De app van Stadszaken is gratis te downloaden via de Google Play Store en de App Store van Apple. Met de app heb je nieuws, opiniestukken en achtergrondverhalen over de fysieke inrichting van Nederland in een vloek en een zucht op het scherm van je smartphone of tablet. Een must-have voor de RO-professional en de liefhebbers van stedelijke en ruimtelijke trends.
Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen