Ons land scoort relatief laag in de enquête. 9 procent van de Nederlanders is bereid om zich flink aan te passen in de strijd tegen klimaatverandering. Het Europese gemiddelde ligt 10 procent hoger. Wel gelooft 69 procent van de Nederlanders dat hun persoonlijke handelingen en bezuinigingen effect hebben op het klimaat, in Europa is dat gemiddeld 72 procent, net zo hoog als in de Verenigde Staten. In China gelooft acht op de tien ondervraagden persoonlijk iets te kunnen doen aan de opwarming. 58 procent van de Nederlanders zegt daarnaast zich nu meer zorgen te maken over het oplopen van corona, dan bezig te zijn met de lange termijn van de klimaatontwikkeling.

Verschil per facet

Tijdens de enquête werden verschillende duurzame principes bevraagd. Daar kwam uit dat 42 procent van de Nederlanders bereid is om te stoppen met vliegen en 19 procent bereid is om geen vlees meer te eten (vrouwen zeggen dit makkelijker te doen dan mannen). 17 procent zegt ook bereid te zijn om geen video’s meer te streamen. Dat is relevant omdat deze technologieën goed zijn voor 1,5 procent van CO2-uitstoot. De website Chance Inc. vergelijkt dit met bekendere uitstootbronnen: de luchtvaartindustrie is verantwoordelijk voor zo’n 3 procent CO2-uitstoot, en de veehouderij voor 14,5 procent.

Op sommige gebieden leveren Nederlanders liever minder in. Zo is maar 12 procent bereid om geen nieuwe kleding meer te kopen - vrouwen iets minder dan mannen - en beweert 10 procent de persoonlijke auto op te kunnen geven. Met name ouderen zijn nog erg gehecht aan hun voertuig. Wat daar mee te maken kan hebben is dat tweederde van de Nederlandse bevolking nu minder snel het openbare vervoer wil gebruiken in angst voor het coronavirus. In landen waar het coronavirus nog harder toesloeg, Spanje of Italië, ligt dit getal hoger.

Jongeren

De jongere leeftijdsgroep in Nederland is relatief enthousiast om klimaatverandering tegen te gaan. Zo’n 77 procent is bereid hun levensstijl te veranderen. Een derde van de jongeren zegt te kunnen stoppen met het eten van vlees, tegenover 16 en 12 procent van de leeftijdscategorieën daarboven. Wat ook scheelt is dat studenten en beginnend werkenden al aanzienlijk minder vliegen dan ouderen.

Jongeren hebben op hun beurt ook weer dagelijkse gebruiken waar ze minderen op willen of kunnen verbeteren. In het dagelijkse gebruik van de fiets geven relatief veel Nederlanders tot 29 jaar aan dat ze deze niet vaker kunnen pakken. Hun bestemming is meestal te ver weg. Dit valt te verklaren door de afstand tot de universiteit of hogeschool en wellicht de kamernood binnen studenten, waardoor veel studenten moeten reizen vanaf hun ouderlijke huis. Ook vinden vooral jongeren het lastig om flink te minderen in het gebruik van streamingsdiensten.

Onderzoek

In het onderzoek van de EIB werden 30.000 mensen, verdeeld over 30 landen, ondervraagd. Dit is de derde keer dat de Klimaatenquête werd uitgevoerd, in samenwerking met onderzoeksbedrijf BVA Market Research & Consulting. De Europese Investeringsbank is een orgaan van de EU en financieert dit onderzoek ter bevordering van de doelstellingen van de Europese Unie.