Met de subsidie Warmte Transitie Projecten Groningen wil de provincie de ontwikkeling van innovatieve energieprojecten stimuleren. ‘Het doel van de subsidie Warmte Transitie Projecten Groningen is om warmteprojecten in de provincie Groningen goed op gang te helpen en daarmee de ontwikkelingen op dit gebied te versnellen en op een grotere schaal mogelijk te maken’, aldus Gedeputeerde Nienke Homan. De eerste projecten voor duurzame warmte staan in de startblokken, zegt Homan, zoals een warmtenet dat gebruikmaakt van zonnewarmte.

Het ontwikkelen en uitvoeren van warmteprojecten kent verschillende uitdagingen. Er moeten grote (voor)investeringen worden gedaan om warmtebronnen en infrastructuur te realiseren. Bijvoorbeeld voor nieuwe technieken die nodig zijn voor de ontwikkeling en exploitatie van warmtebronnen en voor de opslag en distributie van warmte. Verder is het ook belangrijk om inwoners te betrekken bij de projecten. 

De subsidie wordt mogelijk gemaakt met financiering van Nationaal Programma Groningen. Projecten die er gebruik van maken moeten zorgen voor cofinanciering en binnenkort van start gaan. Subsidie kan verleend worden voor onder andere de aanleg van warmteleidingen voor woningen en gebouwen, warmteopslag en aanpassingen aan de gebouwde omgeving. Bij de beoordeling van ingediende aanvragen wordt onder andere gekeken naar de manier waarop bewoners betrokken worden bij de plannen en de betaalbaarheid van de projecten.