In 2020 werden bijna 2.200 lege retailpanden uit de voorraad genomen. Tegelijkertijd kwamen er 1.000 lege panden op de markt die tot voor kort geen retailfunctie hadden. Omdat ook meer panden leeg kwamen te staan, steeg de leegstand in 2020 licht. Per saldo staan volgens Locatus nu 254 panden meer leeg staan dan op 1 januari 2020. 

Het aantal winkelmeters dat leeg staat daalde van 8,1 procent begin 2020 naar 7,6 procent een jaar later. De afname in winkelmeters wordt vooral veroorzaakt door het (deels) ombouwen van voormalig Hudson’s Bay-panden naar woningen. De transformatie van winkelpanden stagneerde in eerste instantie enigszins, maar kwam in de loop van 2020 weer op gang. 

De totale retailvoorraad slonk in 2020 met 1.400 panden. Er werden 7.500 panden getransformeerd, bijvoorbeeld naar woningen, maar er kwamen ook 6.100 nieuwe panden bij. 

Gertjan Slob, directeur onderzoek bij Locatus, plaatst wel een kanttekening bij de cijfers. Het kan zijn dat de nauwelijks dalende leegstand een ‘stilte voor de storm’ is. ‘De steunmaatregelen gaan een keer stoppen, uitgestelde huren en belastingen moeten een keer worden betaald en ondanks de start van de vaccinatie zijn we nog lang niet af van corona. De retail zal voorlopig nog met grote beperkingen moeten werken.’

Eerder voorspelde Locatus dat in 2022 10 procent meer panden leegstaan. Het bedrijf zegt nu dat het er geen mee hield dat de tweede golf direct zou overgaan in een derde. ‘De in het najaar gemaakte voorspellingen lijken dus te optimistisch’, aldus de nieuwe berichtgeving. Hoe de leegstand zich de komende periode ontwikkelt zal in grote mate afhankelijk zijn van de ‘generositeit’ van overheidssteun.