In Amsterdam werden in 2019 ruim ongeveer 550 duizend (551.150) boetes uitgeschreven. 70.513 mensen maakten bezwaar, van wie 46.662 met succes.  Twee derde van alle aangevochten parkeerboetes werd dus kwijtgescholden. In Den Haag was dit in 2019 ruim een derde.

Max Heck van Appjection, een bedrijf dat mensen helpt bij het aanvechten van hun parkeerboete, zegt tegen de NOS dat de menselijke maat van de scanauto’s ontbreekt. Zo wordt er volgens hem onvoldoende rekening gehouden met mensen die naar de parkeerautomaat lopen of aan het laden en lossen zijn. Ook werkt de software niet altijd goed. Hierdoor worden ontheffingen of invalideparkeerkaarten niet herkend en geregistreerd.

De gemeente Amsterdam verzet zich tegen het beeld van het ontbreken van de menselijke maat.  Elke scan die op het eerste oog niet in de haak is, wordt aan de hand van foto’s handmatig gecontroleerd. Bestaat er dan nog steeds twijfel, dan gaat er een parkeerwachter op pad voor een tweede controle. Heck kan zich niet helemaal vinden in het verweer van de gemeente, want de context bij foto’s ontbreekt.

Daarnaast geeft de gemeente aan dat ze nog vrij coulant omgaan met bepaalde situaties. Als mensen een fout maken, verkeerd invoeren van het kenteken bijvoorbeeld, dan wordt de bekeuring niet gegeven. Mits het de eerste keer is dat deze fout gemaakt is.