In de eerste maanden van 2020 verplaatsen Nederlanders zich gemiddeld 60 minuten per dag. Tijdens de ‘intelligente lockdown’ in de tweede helft van maart nam dit af tot 40 minuten. Ook de manier waarop dit gebeurde veranderde sinds maart. Het aandeel auto en openbaar vervoer nam sterk af op het dieptepunt van de eerste lockdown. Het aandeel fietsers daarentegen steeg. Ook wandelen werd populairder. Waar de voetganger normaal gesproken een aandeel van ongeveer 16 procent heeft in de totale mobiliteitstijd, bedroeg dit eind maart 34 procent. Gemiddeld bedroeg het aandeel voetgangers vanaf half maart tot eind 2020 24 procent.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Bovenstaand figuur toont de tijd die Nederlanders in 2020 spendeerden aan ‘zich verplaatsen’. 

Medio september besteedden Nederlanders gemiddeld  60 à 70 minuten per dag aan verplaatsingen. Daarmee lag de aan mobiliteit bestede tijd op het gebruikelijke niveau. Er werd weer iets meer met het ov gereisd, maar minder dan normaal. Het aandeel autoverkeer veerde terug tot iets onder normaal. Het aandeel fietsverkeer, dat initieel toenam, zakte eind vorig jaar terug naar het gebruikelijke niveau. Het hoge aandeel voetgangers bleef. In de laatste weken van 2020 nam het zelfs opnieuw toe tot boven de 30 procent.

Wandelen tijdens en na werkdag

Volgens het Nederlands Verplaatsingspanel zijn er meer voetgangers doordat mensen meer thuiswerken. Het zijn bijvoorbeeld mensen die na afloop of gedurende de werkdag een ‘blokje om’ maken. De grootste voetgangerstoename ontstond onder de groep met een relatief hoog inkomen. In de eerste maanden van het jaar was er weinig verschil in wandelgedrag tussen de verschillende inkomensgroepen. Vanaf maart loopt de hoogste inkomensgroep echter voorop in de tijd die aan wandelen wordt besteed.

Uit onderzoek blijkt dat veel werknemers overwegen ook na corona om vaker thuis te werken. Volgens het Nederlands Verplaatsingspanel moeten beleidsmakers er rekening mee houden dat het ‘blokje om’ en het grotere aandeel voor de voetganger in de dagelijkse verplaatsingen blijvend zijn.

Het Nederlands Verplaatsingspanel is een initiatief van Dat.mobiliy, Kantar en Mobidot. Het registreert sinds 2019 onder een representatieve groep van 10.000 Nederlanders het verplaatsingsgedrag via GPS.