Wooncomplexen waarin verschillende doelgroepen gemengd samenwonen, bieden nieuwe kansen voor de huisvesting van ‘outsiders’ op de woningmarkt, zo blijkt uit het Platform31-onderzoek ‘De Magic Mix’. Ook is het een succesvolle manier om leegstaand vastgoed te vullen, hadden alle onderzochte projecten een hoge bezettingsgraad én is er weinig sprake van weerstand van omwonenden. Dit in tegenstelling tot projecten voor bijvoorbeeld alleen arbeidsmigranten.

Magic mix: een tussenoplossing

Groepen arbeidsmigranten, vergunninghouders, maar ook studenten, werkende jongeren, expats en gescheiden mensen hebben vaak geen tijd om lang te wachten op een woning en hebben weinig te besteden. Dat terwijl de druk op de sociale huurmarkt enorm is. Deze ‘outsiders’ op de huurmarkt zijn gebaat bij nieuwe tussenoplossingen, zoals Magic Mix-projecten.

Magic Mix-projecten zijn wooncomplexen waar verschillende doelgroepen gemengd wonen. Deze zijn vaak tijdelijk van aard, denk aan transformatieprojecten of voormalige verzorgingshuizen. Zo wonen in het Bruishuis in Arnhem studenten, gescheiden mensen en GGZ-cliënten samen en in verzorgingshuis Genderhof in Eindhoven ouderen met starters en arbeidsmigranten. In de afgelopen twee jaar zijn veel van deze projecten met succes gestart. Platform31 onderzocht de mogelijkheden en keek naar successen en faalkansen van mixen van doelgroepen.

Zoeken naar balans

De exploitanten stellen vaak voorwaarden aan het verblijf in Magic Mix-projecten, zodat ze grip hebben op een goede verdeling van zelfredzame bewoners en meer kwetsbare bewoners. Verschillende onderzochte projecten werken met waarschuwingssystemen, waarbij bewoners na twee waarschuwingen de deur kunnen worden gewezen. Die voorwaardelijkheid blijkt nodig, doordat vaak intensief wordt samengewoond in een ‘magic mix’. Ook bljiken een goede relatie met de wijk en stevig sociaal beheer in veel gevallen voorwaarden voor een geslaagd Magic Mix-project te zijn.

Het rapport is op te vragen via: www.platform31.nl

Beeld: CorporatieNL