De grootste investering gaat naar het Rembrandtpark, dat een grote opknapbeurt krijgt. Dat geldt ook voor het Sarphatipark (2,3 miljoen) en het Diemerpark (2,25 miljoen). Naast parken gaat een deel van de investering ook naar vergroening van sportparken (Sportpark Kadoelen en Sportpark De Weeren), groene oevers en ‘groene verbindingen’ zoals het Gijsbrecht van Aemstelpark.

Als ingrepen noemt de gemeente het planten van (fruit)bomen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en bloemenlinten en het plaatsen van vleermuisbunkers en oeverzwaluwwanden. Ook worden wandel- en fietspaden verbeterd, (natuur)speelplekken aangelegd, hondenlosloopgebieden uitgebreid en maatregelen genomen om de toegankelijkheid te vergroten. Door in het Amsterdamse bos weinig gebruikte paden, bermen en fundering weg te halen wordt ruimte gecreëerd voor 500 extra bomen.

Wethouder Laurens Ivens (Groen): ‘Na de Groenvisie hebben we nu de groenste begroting in jaren, zodat we investeringen kunnen doen om de stad radicaal te vergroenen. We planten bomen, zorgen voor meer ruimte voor de natuur en we voegen ook een park toe in de drukke binnenstad. Alle Amsterdammers, mensen en dieren, verdienen een groene en leefbare stad.’

In de Groenvisie 2050 wordt ingezet op meer, goed te bereiken groen. 'In een groeiende stad waar er steeds meer vraag is naar woonruimte en de openbare ruimte onze achtertuin is, is er daarom aandacht nodig voor aanleg, behoud en beheer van groen, zodat iedereen daarvan kan blijven genieten', stelt Ivens in het voorwoord van de visie.