Jelle Hannema, directievoorzitter bij Vitens, vergeleek het waterprobleem in De Gelderlander een aantal dagen geleden met de stikstofcrisis: ‘In essentie is het net zo’n groot probleem, maar het watervraagstuk manifesteert zich niet urgent genoeg. Dit probleem is meer sluipend. We moeten echt naar een ander beeld over water: het belang ervan moet veel meer in ons beleid en handelen naar voren komen.’

Bewuster met water omgaan is natuurlijk een van de oplossingen om het waterprobleem in Nederland een halt toe te roepen, maar Vitens zoekt het ook bij zichzelf. Het Arnhemse bedrijf is al aan het investeren in meer opslagcapaciteit, terwijl het ook plannen heeft om drinkwater te winnen op plekken waar het minder schaars is. 

Daarnaast deed Hannema maandag ook al in het Algemeen Dagblad een oproep aan de politiek om nieuwbouwhuizen waterbesparend te laten zijn. Vitens aast op vijf procent minder waterverbruik in 2030. De snelle rekenaar komt dan uit op zes liter minder waterverbruik per persoon per dag. 

‘In bouwbesluiten is nu niks over waterbesparing geregeld’, aldus Hannema. ‘Je hebt wel mooie voorbeelden waarbij wordt gekeken naar het opslaan van regenwater, maar dat is allemaal op basis van eigen initiatief.’

Evides 

Evides, na Vitens het grootste waterbedrijf in Nederland, heeft nog geen standpunt ingenomen over het door Vitens geschetste probleem. Het in Rotterdam gevestigde bedrijf geeft aan dat de droogteperiode tot geen problemen heeft geleid, maar zegt wel dat het dit jaar extra zijn best heeft moeten doen. 

Evides maakt in tegenstelling tot Vitens meer gebruik van het minder schaarse oppervlaktewater en minder van grondwater. In de Biesbosch heeft het waterbedrijf grote spaarbekkens staan die bijna 2,5 miljoen klanten in het zuidwesten van Zuid-Holland, Zeeland en de Brabantse Wal van drinkwater moeten voorzien. 

Verder laat het bedrijf weten dat er vanuit de sector onderzoek wordt gedaan naar waterbesparende maatregelen. Pas als de resultaten daarvan bekend, wil Evides er concreet iets mee gaan doen. 

Actie in Europa

Achter de schermen is de Europese politiek al bezig met het waterprobleem. Deze week nam het Europees Parlement twee resoluties aan. De eerste resolutie eist dat er overal in Europa genoeg drinkwater beschikbaar moet zijn, de tweede pleit voor betere bescherming van drinkwaterbronnen tegen klimaatverandering. 

De app van Stadszaken is gratis te downloaden via de Google Play Store en de App Store van Apple. Met de app heeft u nieuws, opiniestukken en achtergrondverhalen over de fysieke inrichting van Nederland in een vloek en een zucht op het scherm van uw smartphone of tablet. Hoofdredacteur Marcel Bayer noemt de app een must-have voor de RO-professional en de liefhebbers van stedelijke en ruimtelijke trends.