Huiseigenaren zijn positiever geworden over hun financiële vooruitzichten dan in het begin van de crisis, benoemt de ABN AMRO. Hierdoor is de bereidheid om te investeren in de duurzame woning toegenomen. Waar in april zeventien procent van de huizenbezitters de verwachting had dat hun financiële situatie zou verbeteren, groeide dat in november tot ruim één op vijf. Bij woningeigenaren van wie de financiële positie tijdens de crisis al verbeterde, is nu een kwart bereid om de eigen woning te gaan verduurzamen.

Verklaring

De financiële situatie komt niet door een stijging van het inkomen, maar juist door een verlaging van uitgaven aan bijvoorbeeld vervoer, vakantie en de horeca. Dat zegt Arnold Mulder, sectorbanker energie bij ABN AMRO, tegen Duurzaam Gebouwd. In september 2019 deed de bank al onderzoek naar de bereidheid van mensen om te investeren in duurzaamheid. Ruim driekwart van de Nederlandse woningeigenaren gaf toen aan niet extra te willen lenen voor verduurzaming van de eigen woning, terwijl 80 procent van de ondervraagden aangaf hier wel spaargeld voor te willen gebruiken. De besparing op kosten buitenshuis is namelijk goed geweest voor de spaarrekening.

Omzetmeevaller

De bedrijven in de duurzame energiesector zijn mede door deze investeringen relatief ongeschonden het jaar doorgekomen. Vlak voor de crisis heerste nog een negatief sentiment. Het wegvallen van de vraag naar duurzame energieproducten en isolatiemaatregelen was hiervoor het belangrijkste knelpunt. In maart voorspelde de helft van de bedrijven een omzetdaling van minstens 20 procent. Uiteindelijk heeft 66 procent van de bedrijven in de duurzame energiesector een gelijke of hogere omzet behaald, terwijl eerst maar 16 procent van deze ondernemingen daar rekening mee had gehouden.

Slechts 16 procent van de duurzame energiebedrijven rekenden toen op de gelijke of hogere omzet, die uiteindelijk voor zo’n 66 procent het geval is.

Klimaatdoelen

De omstandigheden komen ook goed uit voor de ontwikkeling van de energietransitie. Terwijl de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn steeds dichterbij komt, lijkt de warmtetransitie maar niet van de grond te komen. Het draagvlak blijft één van de knelpunten, en is een essentieel onderdeel om de transitie te laten slagen. Geld is - naast kennis en technische mogelijkheden - één van de praktische bezwaren die bewonersinvesteringen kunnen ophouden, benoemt het Fries Sociaal Planbureau in hun rapport Energie in Draagvlak (2020).

Overheidssteun

Wel benoemt de NVDE het stilvallen van nieuwe duurzame projecten en het aanhoudende personeelstekort als tegenvaller. Een derde van de bedrijven heeft nog altijd te veel werk voor de hoeveelheid personeel, en tegelijk heeft een derde nu minder mensen aan het werk dan voor de corona-uitbraak. Dit is zorgelijk voor de ontwikkeling van de energietransitie en het verlangen om groener uit de coronaperiode te komen. Om de duurzame economie na de crisisklappen weer te laten groeien roepen ondernemers de overheid dan ook op om meer te investeren in subsidiemaatregelen voor de sector.

De app van Stadszaken is sinds vandaag gratis te downloaden via de Google Play Store en de App Store van Apple. Met de app heeft u nieuws, opiniestukken en achtergrondverhalen over de fysieke inrichting van Nederland in een vloek en een zucht op het scherm van uw smartphone of tablet. Hoofdredacteur Marcel Bayer noemt de app een must-have voor de RO-professional en de liefhebbers van stedelijke en ruimtelijke trends.