De N35 ligt tussen Zwolle en Wierden en vormt de hoofdverbinding tussen de Overijsselse hoofdstad en Twente. Langs deze weg, die grotendeels tweebaans is, liggen veel stoplichten. Dit leidt relatief vaak tot ongelukken en files.

Daarom stuurden de provincie, ANWB en andere vervoerorganisaties aan op een investering van honderden miljoenen, zodat er tussen Nijverdal en Wierden ongelijkvloerse kruisingen aangelegd kunnen worden en de snelheid verhoogd kan worden naar 100 kilometer per uur.

Achttien partijen maakten bezwaar tegen het tracébesluit. Zij vrezen voor lucht- en lichtvervuiling, aantasting van het leef-en woongenot en geluidshinder. Deze bezwaren zijn door de RvS ongegrond verklaard. Wel moet er nog nader onderzoek komen naar de eventuele gevolgen van de wegverbreding voor omliggende natuurgebieden. Deze uitspraak kan mee worden genomen bij het ontwikkelen van een volgend tracébesluit.

Het ministerie heeft aangegeven dat de uitspraak niet als een verrassing komt en dat het al bezig is met een nieuw besluit. Het is nog niet bekend wat de planning voor de verbreding van de N35 er precies uit gaat zien.