Callum Thomas, de CEO van Thomas Thor Associates, stuurde vorige week een open brief naar de redactie van Stadszaken. Met zijn brief wil Thomas graag een lans breken voor kernenergie in Nederland. ‘Om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen hebben we zowel duurzame energiebronnen als kernenergie nodig. Alleen deze combinatie is de meest rendabele oplossing om de CO2-uitstoot drastisch te beperken’, zo klinkt het.

‘Er zullen duizenden banen ontstaan. De combinatie van zonne-, wind-, en kernenergie biedt Nederland daarnaast de mogelijkheid om niet meer afhankelijk te zijn van geïmporteerde fossiele brandstoffen uit het buitenland en de gasvelden in Groningen. De grootte van Nederland, de publieke steun, en het gebrek aan andere rendabele opties om de CO2-uitstoot te beperken, maakt Nederland de ideale plek om als eerste land louter van schone en duurzame energie gebruik te maken.’

Nederlandse politieke partijen lijken steeds vaker het gedachtegoed van Thomas te ondersteunen, maar dan is er altijd nog het puntje veiligheid. Na de kernrampen in Tsjernobyl en Fukushima is de Nederlander nog altijd sceptisch. Volgens Thomas is dat helemaal niet nodig: ‘Kerncentrales anno 2020 kunnen geraakt worden door een vliegtuig en dan nog altijd overeind blijven staan. De publieke opinie verandert ook al mee in Nederland. Bijna 61 procent van de Nederlanders is nu voor. Met een halfuurtje inlezen ben je al overtuigd dat het veilig is. Milieudeskundigen zijn dat ook al.’

Greenpeace waarschuwt voor kernenergie

Klopt dat? Zijn milieudeskundigen overtuigd? Milieuorganisatie Greenpeace is nog altijd huiverig voor kernenergie. Kernenergie-expert Jan Haverkamp meent dat Nederland er ver van weg moet blijven: ‘Als we de klimaatdoelen willen halen, moeten we helemaal niet over kernenergie praten.’

‘De VVD en de CDA moeten hun tijd steken in het coördineren van lokale klimaattafels. Op gemeentelijk niveau moeten alle zeilen worden bijgezet om de doelen te halen, dan helpt het niet als er landelijk over kernenergie wordt gepraat. Het is niet eens een business case.’

Daarmee bedoelt Haverkamp dat kernenergie te veel geld kost en het te lang duurt om een kerncentrale te bouwen. ‘De bouw van een kerncentrale duurt tien tot twaalf jaar. Dan levert de centrale nog niet eens energie. In die tijd kunnen we veel meer zonnecellen opbouwen, die veel meer gaan leveren. Het is daarnaast veel te duur om er serieus discussie over te voeren.’

Ook zit Greenpeace nog met de veiligheid van kernenergie in de maag. ‘Straling is niet het enige probleem als er iets misgaat bij een kerncentrale. Het gaat ook om het ontruimen van de regio en om de tijd dat alle kerncentrales ter wereld dicht moeten als er ergens iets is misgegaan. De kernenergiebranche kan het risico goed terugdringen, maar het is nooit helemaal weg. Dat baart mij zorgen. Ik hoop dat er in Borsele echt niks gaat gebeuren, want ik zie een evacuatie van Vlissingen en Middelburg niet zo soepel verlopen.’

Waarom is kernenergie dan wel voer voor politieke discussies? ‘Interessante vraag. Ik vermoed dat het een electorale keuze is geweest. Klaas Dijkhoff vreesde dat een deel van de achterban zou overstappen naar Forum van Democratie als de VVD kernenergie niet in het partijprogramma zou opnemen. Het is makkelijk om mensen een rad voor de ogen te draaien, maar voor moeilijke problemen bestaan geen makkelijke oplossingen.’

Ook de rol van de door Thomas eerder benoemde milieudeskundigen helpt niet mee. ‘Mensen merken dat je mooi in de schijnwerpers kan komen met een mening over kernenergie, sommige milieudeskundigen hebben daar zelfs een verdienmodel van gemaakt', gaat Haverkamp verder. 'Maar vanuit milieubewegingen wordt kernenergie echt niet gesteund. Het zijn meestal eenlingen. Er is echt niemand in Nederland die zegt dat Borsele langer open moet blijven.’