Nieuwkomers op de lijst zijn onder andere elektrische kranen, elektrische hijswerktuigen en andere elektrische machines die gebruikt worden in de bouwsector. Deze dragen bij aan de elektrificatie van de branche en de verdere aanpak van stikstofemissies. Ook kunnen ondernemers bij duurzame bouwprojecten straks kiezen tussen combinaties van een vegetatiedak, gevelbegroeiing, witte dakbedekking en voorzieningen voor duurzame energieopwekking. Dergelijke ingrepen dragen bij aan de klimaatadaptieve en energieneutrale stad.

Vervoer

Verder haakt de lijst in op de elektrische transitie. Omdat er steeds meer voordelige elektrische personenvoertuigen op de markt zijn, komt er meer stimulatie voor elektrische bestelbussen en elektrische voertuigen voor doelgroepenvervoer. Denk hierbij aan de regiotaxi, leerlingenvervoer of vervoer voor mensen met een arbeidshandicap. Ook waterstofauto’s en elektrische bakfietsen staan op de lijst. Het aanschafvoordeel van elektrische personenauto’s wordt komend jaar verder beperkt.

Landbouw

Veehouders kunnen wederom goed gebruik maken van de MIA en Vamil. Zij krijgen voordelen voor het investeren in minder stikstofemissies. De Maatlat Duurzame Veehouderij in 2021 benadrukt daarbij dat het verminderen van stikstof niet ten koste moet gaan van de CO2-emissie. Daarom moeten duurzame stallen de energiebehoefte van luchtwassers gaan compenseren met energiebesparende maatregelen. Ook worden er strengere eisen aan de minimale leefruimte per dier gesteld.

MIA en Vamil

Door in te zetten op milieuvriendelijke technieken kan de investeringsaftrek zo maar eens oplopen tot 36 procent van het geïnvesteerde bedrag. Dat komt nog bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Bij de Vamil kan het voordeel oplopen tot maar liefst 75 procent. Het belastingvoordeel kan daarmee netto oplopen tot 12 procent. Voor deze twee regelingen samen maakt het Rijk komend jaar 139 miljoen euro beschikbaar. Dat is tien miljoen euro minder dan in 2020. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kunnen ondernemers berekenen hoe groot de voordelen uit kunnen pakken.

Milieulijst

Omdat de circulaire economie de afgelopen jaren hard is gegroeid is de Milieulijst 2021 anders ingedeeld. Nieuwe en duidelijkere omschrijvingen, waarin de investeringsdoelen centraal staan, maken het ondernemers die graag circulair aan de slag willen nu nog makkelijker. Circulair bouwen en produceren staat hoger op de lijst en bevat meer investeringsmiddelen.

Op basis van marktspeling past het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Milieulijst jaarlijks aan. Elke ondernemer kon tot 1 september zelf de gewenste aanpassingen doorgeven. Het Rijk toetst vervolgens de technieken. Ze moeten in voldoende mate milieuvoordeel opleveren en aansluiten bij de speerpunten uit het huidige milieubeleid. Dit jaar vallen er 33 bedrijfsmiddelen af en komen er 50 nieuwe soorten bij. De MIA bestaat momenteel twintig jaar. In die periode is er al voor meer dan 37 miljard euro geïnvesteerd in milieuvriendelijke technieken.