Een prachtig voorbeeld van een sustainable inrichting is het St. Plechelmusplein in Oldenzaal. Bij de herinrichting van dit plein had de gemeente een doel, namelijk het mooiste plein van Twente maken. En daarmee stond in het ontwerp van dit plein de kwaliteit van de openbare ruimte voorop.

'Voor visie en ruimtelijke kwaliteit hebben we de ontwerpers nodig'

Het is bijna een uitzondering, want het ontwerpersvak heeft het zwaar te verduren. Nu we zijn ‘uitgebouwd’, de grote wijken af zijn en er vooral nog binnenstedelijke opgaven liggen, lijkt het vak van planoloog, stedebouwkundige en landschapsarchitect buiten de interesse van gemeenten te vallen. Kennis en ervaring werden wegbezuinigd en er volgde een opmars van managers en projectleiders die zich vooral met tijd en geld lijken bezig te houden.

Ontwerp openbare ruimte

‘Wat is het ons waard om een goede openbare ruimte te ontwerpen, een woonwijk te maken waar we onze kinderen straks willen laten wonen, een stad waar het prettig leven is?’, stellen Rob van der Velden en Frans Boots van BNSP en NVTL. In het komende nummer van vakblad Stedelijk Interieur een pleidooi voor het ontwerp en de oplossing voor de knowledge drain bij gemeenten. En de beroepsgroep biedt zich aan: voor visie en ruimtelijke kwaliteit hebben we de ontwerpers nodig.