Dat beweert het CBS op basis van de nieuwe bevolkingsprognose 2020-2070. Daarin staat dat de lage bevolkingsgroei in 2020 door het coronavirus in de komende jaren weer snel zal aantrekken, tot 18 miljoen in 2026, 19 miljoen in 2038 en dus de 20 miljoen in 2063.

In 2020 stierven er meer mensen, maar was er minder migratie door corona. Nu er met de vaccins licht aan het einde van de tunnel is, verwacht het CBS dat de bevolkingsgroei in Nederland jaarlijks weer met 100.000 toeneemt.

De groei in de komende vijftig jaar komt vooral door de toenemende levensverwachting en door migratie. De verwachting is dat er vanaf 2023 wel weer meer kinderen worden geboren dan dat er mensen overlijden, maar die ontwikkeling is maar tijdelijk. 

Het betekent dat de vergrijzing in Nederland verder doorzet. In 2040 is een kwart van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder. Dit komt niet alleen door de toenemende levensverwachting, maar ook door de naoorlogse geboortegolf. In de jaren na 2040 neemt dit percentage weer af. 

Door migratie stijgt het aantal inwoners met een migratieachtergrond in 2070 tot 42 procent. In 2020 was dat nog 25 procent. Migratie, eerste generatie migranten die kinderen krijgen en het dalende aantal mensen zonder een migratieachtergrond zijn daar de oorzaken van. 

Onzekerheden

De bevolkingsprognose kan er elk jaar weer anders uitzien. Vorig jaar kon het CBS moeilijk rekening hebben gehouden met het coronavirus, terwijl het voor de komende jaren onzeker is hoe het aantal migranten zich, bijvoorbeeld, gaat ontwikkelen.

Ook is het niet zeker of het coronavirus nog langetermijngevolgen gaat hebben voor bevolkingsgroei in Nederland. Voor de bevolkingsprognose kan dat in de komende jaren nog schelen: het CBS verwacht dat er in 2070 tussen de 17,2 miljoen en 22 miljoen mensen in Nederland wonen.