Onbekendheid

Momenteel kan je al een boete van 170 euro ontvangen bij verkoop of verhuur zonder definitief label. Meer dan de helft van de ondervraagden (53 procent) is zich hier niet bewust van. Ook weet zes op de tien (63 procent) niet dat het verplichte energielabel vanaf 1 januari een stuk duurder wordt. Van een paar tientjes naar honderden euro’s. In totaal 1,1 miljoen huizenbezitters weten niet of hun woning überhaupt een definitief label heeft. Het onderzoek concludeert daarmee ook dat het label door de onbekendheid nog niet bijdraagt aan de verduurzaming van huizen in Nederland.

In het onderzoek gaf 47 procent van de 4000 ondervraagden aan geen energielabel te hebben aangevraagd omdat ze hun huis niet of nog niet willen verkopen. 20 procent ziet er het nut niet van in, en 18 procent was zich niet bewust van de mogelijkheid om dit aan te vragen. Sommige huishoudens houden zich wel bezig met het energielabel. Twaalf procent wil het dit jaar nog doen, en negen procent weet nog niet hoe het moet. Zes procent gaf aan dat hun woning al zuinig genoeg was.

Label

In 2015 kregen alle vijf miljoen huiseigenaren in Nederland een voorlopig label. Het aanvragen hiervan is nu nog gratis, en voor een definitief label betaal je momenteel alleen administratiekosten. Voor dit verplichte label wordt nu enkel aangeleverde informatie van de huiseigenaar gevraagd. Vanaf 2021 moet er een erkend deskundige langskomen voor een keuring. De prijzen voor een eengezinswoning zullen dan gemiddeld 190 euro zijn, en voor een appartement gemiddeld 100 euro.

Vereniging Eigen Huis moedigt mensen aan om het goedkope digitale label, dat tien jaar geldig is, nog dit jaar aan te schaffen. Zij hebben eerder forse bezwaren geuit tegen het nieuwe label. Algemeen directeur Cindy van de Velde benadrukt dat er juist meer beleid gestoken moet worden in de uitwerking van isolatiemaatregelen, subsidies en wijkaanpak. Het nieuwe label zou naast de prijslasten ook geen meerwaarde aan kopers bieden.

Mogelijke wijziging

Kamerleden Daniel Koerhuis (VVD) en Julius Terpstra (CDA) dienden begin november een amendement in om mogelijk te maken dat huiseigenaren ook na de jaarwisseling hun energielabel online kunnen aanvragen. In een wetswijziging van deze maand, aangenomen door de Tweede Kamer, zegt minister Ollongren onderzoek te gaan doen naar andere mogelijkheden rondom de aanschaffing. Hieruit volgde dat het aanvragen van het label vanaf juli 2021 wellicht weer online mogelijk wordt.