De steden die dit jaar het hoogste scoren zijn Charlotte, Durban (Zuid-Afrika) en Vilnius (Litouwen). Charlotte scoort het beste op vijf van de zes onderzochte karakteristieken en krijgt een 8,1. De stad heeft 68 procent groen, waarvan ruim drie kwart bestaat uit bomen. Per inwoner is er maar liefst 560 vierkante meter groen aanwezig. Verder is het groen relatief goed door de stad verspreid. Vorig jaar stond Durban op de eerste plek, gevolgd door Rio de Janeiro en Austin.  

De Europese stad die het beste scoort is Vilnius in Litouwen, met een 7,8. De stad heeft 62 procent groen en er is 263 vierkante meter groen per inwoner. Europese steden de ook hoog in de lijst staan zijn Dortmund (plek 4), Krakow (5), Stuttgart (6) en Wuerzburg (8).

Nederland

De Nederlandse stad die het beste scoort is Enschede, op de 19e plek en met een cijfer 7,1. Enschede heeft 51 procent groen. Op 26 procent van het oppervlakte staan bomen, 25 procent bestaat uit lage vegetatie. Per inwoner is er bijna 222 vierkante meter groen. Eindhoven en Breda volgen op resp. plek 31 en 32 met beide een cijfer 6,9. Breda heeft meer groen, zowel in het totale oppervlakte als de hoeveelheid groen per inwoner. Eindhoven heeft dan weer een grote aandeel bomen.

Nederlandse steden die ook in de lijst staan zijn Almere stad (plek 38), Nijmegen (44), Tilburg (50), Utrecht (58), Groningen (59), Den Haag (79) en Haarlem (92), Amsterdam (109) en Rotterdam (125) . Onze hoofdstad heeft 30 procent groen (19 procent bomen en 11 procent lage vegetatie) en bijna 70 vierkante meter groen per inwoners. Rotterdam heeft 51 procent groen (16 procent bomen) en ruim 115 vierkante meter groen per inwoner. De steden scoren een 5,5 en 4,5.

Enkele resultaten uit de HUGSI 2020

In 2016, 2017 en 2018 werden 98 steden onderzocht, met alleen de Nederlandse steden Amsterdam en Rotterdam. Rotterdam stond alle jaren op de 68e plek en het rapportcijfer bleef nagenoeg gelijk. De positie van Amsterdam verbeterde licht, van de 54e plek in 2016 naar de 58e in 2018. Waar de stad vorig jaar een cijfer 6,8 scoorde, krijgt ze dit jaar een 5,4. De hoeveelheid groen in de stad bleef gelijk, maar het aandeel groen per inwoner daalde (van ruim 90 vierkante meter per inwoner in 2018 naar bijna 69 vierkante meter in 2019).

Over de opzet

Voor de ranglijst is voor 155 steden in 66 landen wereldwijd gekeken hoe de steden op verschillende factoren scoren, zoals de hoeveelheid groen in de stad, de soorten vegetatie (lage vegetatie of bomen), de hoeveelheid groen per inwoner en de verspreiding van het groen door de stad. Ook is gekeken in welke mate fotosynthese plaatsvindt in het groen (met de normalized difference vegetation index, NDVI). Om dit in kaart te brengen werd satellietdata met machine learning en deep learning omgezet in een index. De artificiële intelligentie maakt het bijvoorbeeld mogelijk vegetatiehoogte in te schatten, en aan de hand daarvan onderscheid te maken in het type groen.