Het ZONNET-concept werkt op basis van zonnepanelen die zowel warmte als stroom opwekken (PVT-panelen), een warmtepomp in de woning en warmtenet met een zeer lage temperatuur, gekoppeld aan een opslag onder de grond. In de zomer wordt overtollige warmte in deze warmte-koudeopslag opgeslagen, om in de winter te gebruiken. In de herfst en lente wordt warmte geleverd door de panelen en de opslag. 

Door een zonnewarmtenet op wijkniveau aan te leggen is het mogelijk een wijk energieneutraal te maken, en ook woningen zonder voldoende dakoppervlak van warmte te voorzien. Geschat wordt dat voor zo'n wijkaanpak 1 tot 3 miljoen woningen geschikt zijn. 

Doordat bij een zonnewarmtenet geen sprake is van piekbelasting, is geen of minder verzwaring van het energienet nodig, stelt het consortium. Een hybride systeem met panelen, een warmtepomp en CV-ketel, kan een tussenoplossing bieden zolang de woning niet is aangesloten op het warmtenet.

Het concept is technisch uitgewerkt, doorgerekend voor de wijk Ramplaankwartier in Haarlem, en getest in The Green Village van de TUDelft. Ivo Pothof, onderzoeker bij TU Delft en Deltares, stelt dat het systeem de meest duurzame wijkoplossing voor de bestaande bouw is dat hij kent, omdat er via de PVT-panelen maximaal gebruik wordt gemaakt van lokale energie. 'Het concept is uitgebreid vergeleken met andere oplossingen voor bestaande woonwijken en komt in al die vergelijkingen naar boven drijven.’

Het systeem vraagt wel om een flinke investering. Een lage rente op een lening is een financiële randvoorwaarde voor de haalbaarheid van het concept, zo lezen we in het rapport. Door het wegvallen van variabele energiekosten zou het systeem uiteindelijk goedkoper zijn dan gas en alternatieven. 

Het consoritum bestaat uit TU Delft, Deltares, Greenvis, Stichting SpaarGas met gemeente Haarlem, Triple Solar, Fortes Energy Systems, de WarmteTRansitieMakers en ENGIE. De resultaten zijn gepubliceerd in een eindrapportage te vinden op deze site.