Direct weten hoe de top 20 van 2020 eruitziet? Kijk onderaan dit bericht.

Leefbaarheid

We kunnen er niet omheen: corona domineerde dit jaar het nieuws. Op Stadszaken schreven we met name over de ruimtelijk gevolgen van het virus, zoals de invloed op de openbare ruimte en retail. De strenge maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan hadden het afgelopen jaar invloed op de leefbaarheid van steden. Zo vroegen we ons af welke gevolgen coronamaatregelen op de lange termijn hebben voor de openbare ruimte, vroeg geograaf Jan Latten zich af of de groeistagnatie door corona een tijdelijk of langduriger karakter heeft en schreven we over eenzaamheid en vervreemding door het wegvallen van de openbare ruimte.

Zoals u wellicht opmerkt, haken al deze berichten ook aan op de leefbaarheid van de stad. Berichten over dit thema werden in 2020 goed gelezen. Zoals een bericht over de Leefbaarometer 2.0, die een hoger aandeel bewoners met niet-westerse migratieachtergrond in een wijk laat resulteren in een slechtere score op leefbaarheid. Of het bericht dat Den Haag, Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam in de top 20 eindigden van de meest leefbare steden in Europa.

Bent u geïnteresseerd in thema’s op dit vlak? Kijk dan ook in het dossier leefbaarheid.

Groen

Leefbaarheid gaat hand in hand met ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Dit jaar zochten we massaal vertier in parken, bossen en aan het strand. Natuur in de stad was, net als vorig jaar, een van de meest gelezen thema’s. 

Stedenbouwkundige Luc Bos vertelde waarom groen niet alleen als kostenpost moet worden gezien. Groen levert veel op, bijvoorbeeld op het gebied van sociale cohesie. Maar de immateriële kosten en baten blijven bij de ontwikkeling van wijken vaak onderbelicht, stelt Bos aan de hand van onderzoek dat hij met sociaal pedagoog Bob Horjus uitvoerde.

Niet alleen in de openbare ruimte, maar ook in particuliere tuinen kunnen de nodige stappen worden gemaakt in vergroening. In ons land bestaat ongeveer een derde van de tuinen uit groen, meldden we in 2019.  Afgelopen jaar zochten we een antwoord op de vraag waarom mensen hun tuin niet vergroenen. Dat blijkt niet per definitie onwil, aldus onderzoeker Robert Snep van Wageningen University & Research.

Waar vorig jaar stikstof veelvuldig op het lijstje verscheen, raakte dit onderwerp – wellicht door de coronacrisis – dit jaar wat betreft de ‘top 20’ op de achtergrond. 

Bent u geïnteresseerd in thema’s op dit vlak? Kijk dan ook in het dossier groen, dossier biodiversiteit, of dossier klimaatadaptatie.

Bouwen, maar waar?

Niet alleen groen strijdt om ruimte. De bevolking groeit en daarmee ook de vraag naar woningbouw. Tegelijkertijd wordt het in de stad steeds drukker en de beschikbare ruimte kleiner. Berichten rond de vraag waar die woningen moeten worden gebouwd, werden dit jaar goed gelezen. Ook wilde u graag weten wat de woningvraag in uw gemeente is, en welke steden zichzelf ‘de beste woonsteden van Nederland’ mogen noemen.

We startten het jaar met tien trends op de woningmarkt. Daarin stelden we dat ingrijpen in de woningmarkt onontkoombaar is. De aanvullingsbrief op de NOVI maakte duidelijk dat het Rijk de regie voor de fysieke inrichting van Nederland naar zich toe wil trekken. Binnen- én buitenstedelijke locaties worden tegelijk in kaart gebracht - volgens de minister noodzakelijk om op de snelheid van realisatie te kunnen sturen. Het artikel waarin we enkele experts op het besluit vroegen hierop te reflecteren, werd goed gelezen.

Energietransitie

Als laatste de energietransitie, opnieuw een veelgelezen thema. De vraag die Sven Ringelberg opwierp, namelijk wat het effect is van economische achteruitgang op klimaatdoelen, prikkelde velen. En hoewel overheden dit jaar weer stappen maakte in de energietransitie en wij u daar vanuit verschillende hoeken over informeerden, blijft er die ene belangrijke speler die ook mee moet: de burger. Hoe betrek je hem nu in de energietransitie, vroegen we gedragsveranderingsexpert Danny van der Roest.

Naast waterstof schreven we natuurlijk ook over zonne- en windenergie, kernenergie, en aangrenzende thema’s zoals elektrisch rijden, het groeiend aantal datacentra en de luchtkwaliteit. Wilt u hier meer over weten, kijk in dit dossier!

Top 20 van 2020

1. Dit zijn de beste woonsteden van Nederland 
2. Detailhandel neemt verregaande maatregelen corona 
3. Welke stadsbomen koelen en kunnen tegen droogte? 
4. Economische prognose 2020: deze regio’s doen het het best
5. Rijk trekt regie naar zich toe: ook woningbouwlocaties buiten de stad 
6. 10 trends die de woningmarkt in 2020 bepalen
7. Investeringen leefomgeving betalen zich terug in minder kosten 
8. Migratieachtergrond? Volgens de Leefbaarometer maak jij je wijk dan slechter
9. Vier Nederlandse steden in Europese leefbaarheids-top 20 
10. Griezelen bij beelden van de gezonde wijk
11. Zoveel woningen komt uw gemeente in 2030 tekort
12. Corona, economische groei en de energietransitie
13. Nederlander vindt gemeente te onzichtbaar in coronacrisis 
14. Waterstof voor woningen voorlopig geen optie
15. Rabobank verwacht 'forse krimp' in bouw 
16. Wat belemmert de vergroening van tuinen? 
17. Nederland in 2050; wie hakt de knoop door? 
18. Corona en digitaal stelsel traineren Omgevingswet, uitstel is een ‘wijs besluit’
19. Niet uit- maar inponden voor een betere wijk in Kerkrade 
20. Zo betrek je burgers bij de energietransitie 

Blik op 2021
Lezersaantallen zijn meetbare getallen die iets zeggen over wat u het afgelopen jaar belangrijk, interessant of gewoon leuk vond. Ze vormen een leidraad voor de vraag waar we zéker over moeten schrijven. Natuurlijk is dit overzicht slechts het topje van de ijsberg. Er zijn veel meer verhalen die volop werden gelezen, en die eigenlijk thuishoren in een jaaroverzicht. Denkt u een onderwerp te hebben waar lezers in 2021 over moeten lezen? Tip de redactie!