In de recent gepubliceerde Bossenstrategie wordt uitgewerkt op welke manier tot 2030 37.000 hectare extra bos gecreëerd wordt. Een van de ambities daarbij is het hoogwaardig gebruik van hout te stimuleren. Een duurzame toepassing betekent dat hout lang mee gaat, zoveel mogelijk wordt hergebruikt en waar mogelijk toepassingen die meer CO2 uitstoten vervangt (zog. 'substitutie'). Daarnaast moet het gebruik van hout met een negatief CO2-effect, zoals verbranding, zoveel mogelijk worden voorkomen. 

Van alle stammen ('rondhout') die in Nederlandse bossen worden geoogst, wordt 75 procent gebruikt voor de industrie, bijvoorbeeld voor de productie van plaatmateriaal, panelen of fineer. 25 procent van het hout wordt gebruikt als haardhout. Van het gekapte hout van loofbomen wordt 80 procent door particulieren gebuikt als brandhout. Hout van naaldbomen, goed voor twee derde van de oogst, wordt relatief hoogwaardig ingezet. Hier kan gebruik worden opgewaardeerd door reststromen te gebruiken voor houtvezels in de dierhouderij en de productie van energiepellets, of hier alternatieven voor te gebruiken. 

Hoogwaardig gebruik van hout kan het best gestimuleerd worden door houtgebruik in bijvoorbeeld woning- en utiliteitsbouw te promoten. Probos verwacht dat dit de vraag naar hoogwaardige houtproducten sterk zal doen toenemen. Om hoogwaardiger gebruik te realiseren, is daarnaast samenwerking nodig binnen de bos- en houtketen. Door afspraken te maken over houtlevering, kan aandacht worden gevestigd op hoogwaardige afzet in plaats van aanbod. Een aanvullende financiële beloning kan het bosbeheerders stimuleren randvoorwaarden te stellen voor duurzame, hoogwaardigere afzet.