De gemeente Rotterdam, architectenbureau Powerhouse Company en projectontwikkelaar RED Company zitten achter het plan om het ‘Rondje Rijnhaven’ compleet te maken. Door het verdwijnen van de fabrieksactiviteiten komt er een onafgebroken wandelroute langs alle kades van de Rijnhaven. Dat maakt ook recreatie op het water mogelijk, omdat het vrachtverkeer nu helemaal uit de Rijnhaven verdwijnt.

De gemeente wil de helft van de nieuwe woningen in het betaalbare segment laten bouwen. Dat houdt in dat de koopprijs maximaal 310.000 euro mag bedragen, de maandhuur maximaal 1.000 euro. Om deze ambitie werkelijkheid te laten worden heeft de gemeente een aanvraag van 11 miljoen euro van de Woningbouwimpuls ingediend bij de Rijksoverheid.

De oude fabrieksterrein krijgt niet alleen een woonfunctie. Ook moet er ruimte komen voor kantoren, winkels, horeca en cultuur. Dat past helemaal binnen de wens van de gemeente Rotterdam om op termijn het stadshart door te trekken naar Rotterdam-Zuid.

Bas Kurvers, de Rotterdamse wethouder wonen, is duidelijk te spreken over het nieuwe project. De wethouder voorziet een nieuwe impuls voor Katendrecht: ‘Een belangrijk industrieel erfgoed aan de Rijnhaven krijgt een prachtige nieuwe bestemming. Dit afgesloten fabrieksterrein wordt een belangrijk onderdeel van het nieuwe levendige Katendrecht.’

‘Het plan draagt ook bij aan de grote woningbouwopgave in onze stad. De helft van de woningen willen we in het betaalbare segment laten bouwen. Zo komen er veel nieuwe huizen bij voor de middengroepen die nu moeilijk aan een woning kunnen komen.’

Katendrecht en gentrificatie

Met de ontwikkeling van het Codricoterrein wordt de voormalige hoerenbuurt Katendrecht verder gegentrificeerd. De economie in de stadswijk is sinds het begin van de gentrificatie, een aantal decennia geleden, aangetrokken. Daarnaast komt Katendrecht in recente veiligheidsindexen van de gemeente Rotterdam als een van de veiligste stadswijken naar voren.

Toch kwam er in de afgelopen jaren ook kritiek op het gegentrificeerde Katendrecht. Oude bewoners zagen met lede ogen aan hoe hun buurt veranderde. Sommigen moesten noodgedwongen verhuizen. Stadsgeograaf Gideon Bolt deed er een aantal jaar geleden onderzoek naar: 'Ik heb veel mensen op Katendrecht geïnterviewd. De meesten zagen hun favoriete winkels of stamcafé's verdwijnen, dat deed hun pijn. Katendrecht werd voor de nieuwkomers, en niet meer voor de oude bewoners.'

'Het gentrificatieproces op Katendrecht is al grotendeels voorbij. De oude bewoners zijn al voor een groot gedeelte verdwenen', gaat Bolt verder. Mede daardoor is de docent aan de Universiteit Utrecht positief over de nieuwe woningbouw aan de Rijnhaven. 'De bouw van 1.500 nieuwe woningen, zonder dat er woningen verdwijnen, is opzich een positieve ontwikkeling. Het is goed dat ze ook woningen in het betaalbare segment bouwen.' 

'Dit is beter dan de oude woonvisie van Leefbaar Rotterdam (uit 2016, red.). Daarin lag de focus teveel op woningen voor mensen met een midden- en hoger inkomen. Ze maakten destijds een rare inschatting over wat er precies nodig zou zijn. De bouw op het Codricoterrein is in dat opzicht goed, omdat er wordt gebouwd zonder dat er wordt afgebroken en er woningen komen in alle prijsklasses.'

De mensen die ondanks de plannen nog steeds de negatieve gevolgen ondervinden van gentrificatie op Katendrecht, hoeven zich volgens Bolt geen zorgen te maken om noodgedwongen te moeten verhuizen uit de havenstad. 'Er is in Rotterdam-Zuid nog meer betaalbare woningvoorraad.'