The Green Village is een fieldlab voor duurzame innovatie op TU Delft Campus. Vorig jaar is The Green Village samen met Mecanoo architecten, Ingenieursbureau ABT en NL Greenlabel, gestart met plannen voor de bouw van het NoNo House, als reactie op de stikstofcrisis. ‘We zagen dat veel bouw- en infrastructurele projecten stilliggen door de stikstofcrisis’, gaat Jonathan verder. ‘Grote projecten zoals Lelystad Airport kunnen niet verder.’

Het NoNo House moet voor oplossingen gaan zorgen in deze stikstofcrisis. ‘Niet zozeer door de bouw van deze faciliteit alleen, maar veel meer door de onderzoeksplek die het is en de technieken die er doorontwikkeld gaan worden. Alle onderzoeksfaciliteiten zijn aanwezig. Het NoNo House maakt onderdeel uit van het Co-Creation Centre. Hier kan 240 man in terecht. Daardoor kunnen we er ook evenementen en presentaties houden.’

‘Het eerste doel is om kennis op te doen om stikstofbeperking mogelijk te maken. We denken daarnaast na hoe we dit op een grote schaal mogelijk kunnen maken. Zo kunnen we een handreiking geven aan opdrachtgevers, architecten en ontwikkelaars door de opgedane kennis in het NoNo House te delen.’

Bij de bouw van het NoNo House gebruikte het consortium al de kennis om stikstofvrij te bouwen. ‘De transportbewegingen kunnen al veel verschil maken’, aldus Jonathan. ‘Maar ook kranen, graafmachines en dieselgeneratoren dragen bij aan stikstof uitstoot op de bouw. Door elektrisch te rijden of elektrisch materieel te gebruiken beperk je al stikstofuitstoot.’

‘Maar denk ook aan materialen. Sommige houtsoorten nemen stikstof beter op, zoals elzenhout. Dan komt de stikstof als het ware al in het gebouw te zitten. Ook is er al geëxperimenteerd met kroosvarens die stikstof opnemen en verschillende mossen, die afhankelijk van de concentratie stikstof in de lucht van kleur veranderen.’

De eerste projecten starten meteen al in december en januari. ‘BlueBlocks BV gaat bijvoorbeeld testen met plaatmateriaal op basis van zeewier. The New Makers starten experimenten met stikstofbindend plaatmateriaal op basis van zeoliet en titaniumdioxide.’