De 323 lichtmasten en 225 verkeerslichten langs de weg worden van stroom voorzien door zonnepanelen die in een geluidsscherm zijn verwerkt. Een grote batterij zorgt ervoor dat de stroom die overdag wordt opgewekt ’s avonds gebruikt kan worden. Daarnaast wordt de rolweerstand lager door het nieuwe asfalt en wordt er gebruik gemaakt van slimme en zuinige lichten.

De weg wordt als CO2-negatief bestempeld doordat de weg meer CO2 compenseert dan dat er vrijkwam bij de werkzaamheden. Er is 1.600 ton CO2 uitgestoten tijdens werkzaamheden aan de N470, terwijl tijdens het groot onderhoud en de levensduur van de weg ruim 5.000 ton CO2 bespaard en gecompenseerd wordt.

Gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland is blij en ziet in het project twee ambities worden gerealiseerd: “We willen de best bereikbare provincie van Nederland zijn en we willen onze wegen, kanalen, bruggen en sluizen CO2-neutraal beheren en onderhouden. Op beide vlakken hebben we bij de vernieuwing van de N470 grote stappen gemaakt.” 

In de Zuid-Hollandse plaats Spijkenisse was vorig jaar ook een proef met een weg, een Solaroad, waar zonnepanelen in verwerkt waren. Die proef werd vrij snel stopgezet omdat er barsten in de toplaag van de weg ontstonden. Zo’n soort weg werd ook in andere gemeenten en landen getest.  Naast de slijtage, zijn de hoge kosten en het gebrek aan ‘zonrendement’ debet aan het nog niet slagen van de Solaroad.

Daarom wordt er gekeken naar andere oplossingen. Iets waar niet alleen Zuid-Holland, maar ook het Rijk mee bezig is. Rijkswaterstaat wil in 2030 energieneutraal zijn. Zo is het de bedoeling dat de Drentse A37, tussen Hoogeveen en Klazienaveen, een ‘zonneroute’ wordt. Een lange rij van zonnepanelen moet onzichtbaar in het landschap naast de weg worden geïmplementeerd.