Minister van Nieuwenhuizen zet de komende jaren in op een geïntegreerd systeem van samenwerkende zeehavens. De havens, waaronder mainport Rotterdam, grijpen met de samenwerking nieuwe uitdagingen aan rond digitalisering, verduurzaming en klimaatverandering om haar mondiale toppositie te behouden.

Het gaat om de havens van Rotterdam, Amsterdam/Noordzeekanaalgebied, Moerdijk, North Sea Port (Vlissingen/Terneuzen) en Eemshaven/Delfzijl.

Van Nieuwenhuizen: ‘De Nederlandse havens zijn voor onze economie ontzettend belangrijk. Mijn complimenten aan al die duizenden mensen die in de havens werken en er ook onder de coronaomstandigheden voor zorgen dat onze goederenstromen op gang worden gehouden. Samenwerking is de sleutel tot succes voor onze havens om ook de komende jaren bovenaan de wereldranglijst te staan.’

Met de Havennota benoemt minister Van Nieuwenhuizen de uitdagingen voor de Nederlandse havens tussen 2020 en 2030 en geeft zij aan hoe de overheid en de havens hier samen op in kunnen spelen. Bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering en de uitwisseling van digitale informatie tussen havens, bedrijven en overheidsdiensten.

Dit moet leiden tot nieuwe logistieke oplossingen en digitale innovaties. Verder draagt digitalisering bij aan de kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie van havenprocessen. Denk bijvoorbeeld aan een planning die dankzij extra data de aankomst- en vertrektijden van zeeschepen in de Rotterdamse haven optimaliseert en daarmee ook de uitstoot van schepen terugbrengt.

Verder zetten de Nederlandse havens in op verschillende duurzaamheidsontwikkelingen, zoals walstroom voor zee- en binnenvaartschepen, buisleidingen voor waterstof en CO2 transport en circulaire afvalstromen in havens.

De Nederlandse zeehavens zijn belangrijk voor het internationale goederentransport. Ze vormen de verbinding met het Europese achterland via weg, water, spoor en buisleidingen. Dit maakt de havens een belangrijke motor voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid.