Het geld is bedoeld voor maatregelen waarmee de CO2- en stikstofuitstoot worden verminderd, de binnenvaart omschakelt naar duurzame energiebronnen en voor maatregelen die leiden tot betere benutting van de bestaande fysieke ruimte of de milieuruimte op bestaande bedrijventerreinen.

Gedeputeerde Zita Pels (Zeehavens en Circulaire Economie): ‘Onze zeehavens spelen een belangrijke rol in de overgang naar schone energie en een circulaire economie. Samen met het bedrijfsleven willen we er voor zorgen dat onze zeehavens een voorbeeld worden op het gebied van duurzaamheid.’

Een voorbeeld dat de provincie zelf noemt, is het gebruik van subsidie door rederijen om op waterstof of elektriciteit te varen. Nu maken de meeste binnenvaartschepen gebruik van fossiele brandstoffen. De provincie wil ook de aanleg van walstroom, die de diesel die bij het (uit)laden van het schip gebruikt wordt vervangt, stimuleren.

Hoeveel de scheepsvaart moet verduurzamen is onder meer vastgelegd in de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens. Zo moet de zeevaart tegen 2050 70 procent minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2008, met een tussenstap van 20 procent minder in 2024. Voor de binnenvaart geldt dat in 2024 een reductie van 20 procent moet zijn gerealiseerd ten opzichte van 2015.