De burgemeesters willen de emissiereductie bereiken door samen te werken met bedrijven en marktpartijen. De wens is om de steden ‘bruisend, weerbaar en gezond te maken voor iedereen, maar in het bijzonder voor kwetsbare gemeenschappen.’

Oslo, Los Angeles, Mexico Stad en Budapest streven ernaar om de uitstoot die vrijkomt bij nieuwbouw, transformatie en infrastructuurprojecten met 50 procent terug te dringen per 2030. Dat moet worden bereikt met het zo veel mogelijk hergebruiken van verouderd vastgoed en materialen. Verder willen de steden per 2025 enkel gebruik maken van bouwmachines die geen broeikasgassen uitstoten.

Eric Garcetti, burgemeester van Los Angeles en voorzitter van de C40: ’De klimaatcrisis beïnvloedt elk aspect van onze levens en steden. Een fundamentele omslag in hoe we bouwen en omgaan met grondstoffen is nodig.’

Op dit moment is de bouwsector wereldwijd verantwoordelijk voor 23 procent van de uitstoot van broeikasgassen. Van alle wereldwijd gebruikte grondstoffen, is 30 procent bestemd voor de bouw. De sector is dus essentieel bij het tegengaan van klimaatverandering. Verder benadrukt de organisatie dat schone bouw banen oplevert. ‘Dat is extra belangrijk voor het herstel van de impact die COVID-19 op steden heeft.’

De C40 Cities Climate Leadership Group bestaat uit 96 steden van over de hele wereld. Samen zijn deze steden goed voor een twaalfde van de wereldbevolking en een kwart van de wereldeconomie. Vanuit de samenwerking zetten de steden zich gezamenlijk in voor een beter klimaat. Het Nederlandse Amsterdam en Rotterdam zijn aangesloten.

‘Met de Declaration verankeren de steden de circulaire economie in hun toekomstvisies. Steden kunnen de klimaatcrisis niet alleen aan. We roepen op tot innovatie en samenwerkingen die steden, bedrijven, regio’s, naties en supranationale overheden overstijgt,’ schrijft de organisatie in een persbericht.

Eerder werd vanuit de C40 een beroep op de G20-leiders gedaan voor meer samenwerking met de steden in het halen van duurzame ambities. Volgens de steden moet de G20 financiering en steun vanuit het bedrijfsleven voor groene doelen stimuleren. Rotterdam en Amsterdam tekenden de oproep, samen met nog 37 steden van over de hele wereld.