Het sluiten van de centrale is een overeenkomst tussen de gemeente Den Haag en BAM Infra. De Haagse gemeenteraad heeft ingestemd met een voorstel van het college voor een woningbouwimpuls in en rond de Binckhorst, die door deze overeenkomst met BAM Infra mogelijk wordt.

De sluiting is goed nieuws voor de Haagse woningbouwambities. De druk op de stad loopt op, dus de gemeente wil 4.000 woningen per jaar bijbouwen. De Binckhorst speelt een belangrijke rol in die ambitie. Vanuit de Woondeal Zuidelijke Randstad is het aangewezen als versnellingslocatie, waar flink verdicht moet worden. De Asfaltcentrale stond de woningbouwontwikkeling echter in de weg. Door de geur en stank uit de centrale was in het gebied slechts beperkte ruimte voor bouw.

BAM Infra krijgt een compensatie voor het sluiten. Hoe hoog die is, is onbekend. Het Rijk betaalt vanuit de woningbouwimpuls mee aan de compensatie. Wethouder Anne Mulder: ‘Ik ben heel blij dat we dankzij de woningbouwimpuls van het Rijk overeenstemming hebben kunnen bereiken over het vertrek van de HAC. Dit is een belangrijke stap voor Den Haag om de Binckhorst verder te ontwikkelen en de woningnood aan te pakken.’

Verder is een intentieovereenkomst gesloten tussen de gemeente en gebiedsontwikkelaar AM. Partijen hebben de intentie samen te werken aan een plan voor de ontwikkeling van ten minste 400 extra woningen en de daarbij vereiste werkgerelateerde functies op de locatie van de HAC. 

Die realisatie is beoogd vanaf 2025, mits de gewenste doorontwikkeling van de Binckhorst doorzet. Wethouder Mulder: ‘Meer woningen betekent meer reizigers, dus meer druk op het openbaar vervoer. Daarom is het van cruciaal belang dat hier ook wordt geïnvesteerd in de combinatie van woningbouw én goed OV. Geen rails, geen woning. Maar ik heb vertrouwen dat het Rijk ons ook op dat punt zal steunen.’