De Circular Economy Award wordt dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. Het doel is om een pluim te geven aan werklocaties die het beste uitvoering geven aan circulaire ambities en nadrukkelijk ook de samenleving betrekken, met inbegrip van het bedrijfsleven. Tijdens het BT Congres op 29 oktober werden uit een longlist van 35 kandidaten vier kanshebbers voor de Circular Economy Award 2020 geselecteerd: InnoFase in Duiven, Schiphol Trade Park, Bedrijventerrein Laarberg in Groenlo en het Werkspoorkwartier in Utrecht. 

Tijdens het webinar ‘De beste voorbeelden van de circulaire economie’ op 25 november toonden de locaties hun resultaten en lichtten ze toe hoe zij hun circulaire doelstellingen halen. De jury, bestaande uit juryvoorzitter Cees-Jan Pen (Fontys Hogescholen), Guus Mulder (TNO), Jan-Willem Kanters (Cirkellab), Wouter van den Wildenberg (Fakton), Ron de Gruyter (SKBNOost NL) en Guido Braam (Buildings That Matter), beoordeelde vervolgens welk terrein de afgelopen jaren de meeste progressie maakte.

Juryoordeel

Synergiepark InnoFase in Duiven is een gebied met een netto omvang van 66 ha, gelegen aan de A12. Het profileert zich op industriële symbiose, onder meer met uitwisseling in- en outputstromen, zoals warmte, elektra, water, biogas, biomassa en restmaterialen. Door deze manier van werken wordt bespaard op primaire grondstoffen, energie, transport en ruimtebeslag, vertelde programmamanager Jeroen Smits tijdens het webinar.

‘In onze ogen is InnoFase echt een terrein waar de zware maakindustrie de aandacht krijgt’, zei juryvoorzitter Cees-Jan Pen bij de bekendmaking van de winnaar. ‘Waar je echt de breed omarmde industriële symbiose van de grond krijgt en waar ook echt heel veel gebeurt.’ Doorzettingsvermogen en het belang van bestuurlijk de rug recht houden droegen bij aan het succes van InnoFase en vormen een ‘wijze les voor andere terreinen met dit soort ambities.’

Wat ook opvalt is de aandacht die op de locatie uitgaat naar kennisdeling. InnoFase zet in op kennisdeling en -ontwikkeling met onder meer labs en een innovatiewerkplaats. Een ander mooi én spannend element dat InnoFase volgens de jury illustreert, is hoe je nieuwe en bestaande bedrijven kunt mixen. Ook de andere drie terreinen, ‘volwassen voorbeelden’ van circulaire werklocaties, verdienen volop lof en een eervolle vermelding, zei voorzitter Pen.

‘De uitreiking van de award is een mooie waardering voor een langjarige inspanning die we met elkaar geleverd hebben en waarbij we in samenwerking met het bedrijfsleven hele mooie dingen doen’,  aldus Smits, ‘en een kroon op de samenwerking met het bedrijfsleven.’ ‘Ik ben dankbaar en trots op de ondernemers die er zitten, die hun kennis delen en samenwerken’, zei burgemeester Huub Hieltjes.

Programma Circulaire Werklocaties

Tijdens het webinar werd tevens het Programma Circulaire Werklocaties toegelicht. Deze samenwerking tussen de SKBN en Akro Consult levert een programma op met interessante leerervaringen. Een twaalftal werklocaties met de ambitie om koploper te worden zijn betrokken. Tijdens het webinar werd een kijkje in de keuken gegeven.

Belangrijke thema’s waren onder meer het meenemen van ondernemers in het circulair gedachtegoed, het uitdragen van het circulair profiel van de werklocatie en het recyclen van materialen. Binnen het praktijkprogramma wordt momenteel gewerkt aan producten waarin voorbeelden, mijlpalen en geleerde lessen worden gebundeld.

Over de award

De Circular Economy Award is een jaarlijkse verkiezing van de beste Nederlandse initiatieven op het gebied van de circulaire economie. De award maakt zichtbaar hoe bedrijven, terreinen in het bijzonder, op een succesvolle manier invulling geven aan hun circulaire doelstellingen. Vorig jaar ging de titel naar Industriepark Kleefse Waard. Gewoonlijk wordt de award uitgereikt tijdens het BT Event. Vanwege coronamaatregelen vond de uitreiking dit jaar digitaal plaats.

Geschiedenis

Al sinds 2005 roept BT jaarlijks het Beste Bedrijventerrein van Nederland uit. De verkiezing groeide uit tot een begrip in werklocatieland en levert jaarlijks veel publiciteit op. Maar de markt verandert. Gemeenten en regio’s richten zich de laatste jaren meer en meer op economisch duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving, een trend die BT van harte toejuicht met haar vakblad, events en de Circular Economy Awards.

Het webinar is binnenkort terug te kijken via het YouTube-kanaal van ELBA\REC.