Onderzoeksplatform Investico deed de berekeningen en bracht woensdag het nieuws naar buiten. Uit het onderzoek blijkt meer dat een kalkoenboer op de Veluwe meer stikstof uitstoot dan de landelijke verlaging van de maximumsnelheid oplevert. De kalkoenboer op de Veluwe is niet het enige voorbeeld. In de kritieke zone rondom de beschermde natuurgebieden bevinden zich 25 veebedrijven die behoren tot de 10 procent grootste uitstoters van Nederland. Omdat de vervuilendste bedrijven binnen enkele honderden meters van beschermde natuurgebieden liggen, zijn ze extra schadelijk voor de Nederlandse natuur. 

Experts menen dat het onmogelijk is om natuurgebieden weer gezond te krijgen, zonder dat de vervuilendste veehouderijen worden gesloten. De Rijksoverheid wil deze bedrijven momenteel niet verplichten om te sluiten. Zij wachten nu tot bedrijven zich vrijwillig melden voor de uitkoopregeling, maar dit gebeurt in de praktijk zelden. Investico meent dat de duizenden woningen in aanbouw pas gerealiseerd kunnen worden als de vervuilendste bedrijven verdwijnen. De commissie Remkes noemde het sluiten van agrarische piekbelasters vorig jaar al een eerste oplossing voor het stikstofprobleem.  

Kritiek op Investico

De Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) laat in een reactie weten dat het onderzoek complexiteit mist. Volgens LTO kan het reduceren van stikstofemissies van piekbelasters lokaal wel ruimte scheppen, maar biedt het geen perspectief aan een woningbouwproject aan de andere kant van het land of de regio.

Ook veehouder John Spithoven plaatst zijn vraagtekens achter het onderzoek bij NOS Radio 1 Journaal: ‘Investico heeft onderzoek gedaan op basis van een model, alleen weten we niet of de stikstofneerslag van deze piekbelasters ook daadwerkelijk in het gebied terechtkomt. ‘Er is een onafhankelijke commissie geweest in opdracht van het ministerie die heeft geconcludeerd dat de neerslag eerst moet worden gemeten voordat er maatregelen worden genomen. Het huidige model heeft een onzekerheid van 100 procent’, concludeert hij.