De huidige cijfers laten zien dat consumenten weer meer zijn gaan winkelen en dit ook vaker samen doen. De verschillen zijn echter groot tussen winkels in food en non-food en voor de verschillende leeftijdscategorieën. Dat blijkt uit onderzoek dat de Retailagenda in samenwerking met INretail en NRW heeft laten uitvoeren door onderzoeks- en adviesbureau Q&A.

Consumenten gaan nu gemiddeld 19 procent minder vaak shoppen dan voor de coronapandemie. In mei van dit jaar was dit nog 30 procent minder vaak. Zowel winkelen in de eigen woonplaats als in een andere plaats laten hierbij een vergelijkbare trend zien. Lokaal winkelen heeft daarbij de voorkeur. Ook wordt er nog altijd minder gewinkeld dan voor de coronapandemie. Er is wel een stijging te zien ten opzichte van de eerste lockdown. Kortom, er wordt weer meer gewinkeld.

Jongvolwassenen het meest samen op pad. In mei ging 53 procent van de 18-35-jarigen alleen winkelen, nu is dat 37 procent. Ter vergelijking: van de 55-plussers ging in mei 58 procent alleen op pad, nu is dat 55 procent. Vooral de leeftijdscategorie 18-35 moet dus blijvend gewezen worden op de noodzakelijke regels om veilig en verantwoord te winkelen, stellen de Retailagenda, INretail en de NRW. Vooral winkels op het gebied van sport, elektro, doe-het-zelf en schoenen trekken meer groepjes aan.

Handhaving openbare ruimte

De detailhandel verscherpt op verzoek van minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat), minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Keijzer (EZK) het toezicht in winkelgebieden om de naleving van coronamaatregelen nog beter op orde te krijgen. Bij drukte in winkels en in winkelgebieden wordt ingegrepen door de winkeliers, hierbij worden zij zo nodig ondersteund door BOA’s en politie.

Winkels hebben een eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat er in winkels veilig en verantwoord wordt gewinkeld, stellen de Retailagenda, INretail en de NRW. Vanuit de sector wordt dit ook actief naar retailers gecommuniceerd. Een uitzondering daargelaten, wordt deze oproep op grote schaal nagevolgd, aldus de brancheorganisaties.

Een punt van aandacht blijft de publieke ruimte. Daar is het nog zoeken naar de verantwoordelijkheden en mogelijkheden om de veiligheid te handhaven. In winkelcentra wordt de bezoekersstroom veelal door de vastgoedeigenaar of beheerder gereguleerd. In binnenstedelijke winkelgebieden is dit lastiger te reguleren.

Een ‘private toezichthouder’ kan een uitkomst bieden, stelt het Rijk. De detailhandel stelt zo’n private toezichthouder aan om ervoor te zorgen dat winkelbezoekers en winkelmedewerkers de maatregelen uit het protocol ‘veilig winkelen’ naleven. Als de richtlijnen en afspraken niet worden nagekomen, kan de private toezichthouder een beroep doen op de lokale overheid om de naleving af te dwingen, bijvoorbeeld door de inzet van Buitengewoon Opsporingsambtenaren.