Voor de realisatie van de zonnestroominstallatie aan de Langendijkdreef ging een samenwerking tussen Delen Duurzame Energie, woningcorporatie Rijnhart Wonen, zonnepanelenspecialist Bluehome, duurzame energieleverancier Greenchoice en de Provincie Zuid-Holland vooraf.

Delen Duurzame Energie is de grote verbinder in het tot stand brengen van collectieve zonnestroominstallaties. Daarnaast maken ze het aantrekkelijk voor huurders om over te stappen op lokaal opgewekte zonne-energie door slim samen te werken met verschillende partijen. Met genoeg steun van bewoners start Delen Duurzame Energie een energiecoöperatie, waarbij zij gebruikmaken van overheidssubsidies.

Tot dusver bleek het voor huurders erg lastig om over te stappen op collectief lokaal opgewekte zonne energie. Omdat zij geen eigenaar zijn van hun woning, kunnen zij niet zomaar overstappen op zonnestroom. Ook de Woningwet, waarin woningcorporaties tot vorig jaar geen daken mochten vullen met zonnepanelen, maakte het voor sociale huurwoningen moeilijk.

Guus van Schöll, medeoprichter van Delen Duurzame Energie, probeert uit te leggen hoe deze complexe samenwerking voor alle partijen aantrekkelijk is: ‘Door grote, collectieve daken te gebruiken kunnen we met de postcoderoosregeling de huurders maandelijks laten profiteren van een lagere energierekening. De huurders hoeven zelf niet te investeren, geen langlopende contracten af te sluiten en krijgen toch per maand een lagere energierekening.’

‘We hebben gekeken hoe de geldstromen lopen, met name voor subsidies. Huishoudens en bedrijven dragen via hun energierekening allemaal bij aan investeringen in duurzame energie. Dat doen ze via een overheidsheffing Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie, die de bron vormt voor de uitgaven van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energietransitie. De subsidies worden onder andere gebruikt om biomassacentrales, windmolen- en zonneparken te bouwen. Het rendement gaat daarbij naar de projectontwikkelaar.’

‘Om gebruik te kunnen maken van subsidies heb je financiële middelen nodig om te kunnen investeren. Met name de sociale huurder heeft om verschillende redenen niet de mogelijkheid te kunnen investeren in duurzaamheid. Aanspraak maken op een subsidie is daarmee dus ook niet mogelijk. Aangezien woningcorporaties circa 2,5 miljoen sociale huurwoningen verhuren aan gezinnen die een bijdrage van circa 365 miljoen euro leveren aan deze subsidiepot, mogen zij best een deel daarvan terugzien.’

In de vorm van lokaal opgewekte zonnestroom op daken wordt er gebruikgemaakt van de subsidieregeling. De huurder die zich aansluit bij de energiecoöperatie krijgt er een lagere energierekening voor terug. De huurders zien op deze manier toch resultaat voor de eerder betaalde heffing. ‘De bewoners krijgen als de resultaten van de energiecoöperatie dat toelaten naast een lage energierekening ook een extra bonus.’

Opmars naar meer

Conclusie: Ook het huursegment kan meedoen in de energietransitie, maar dan moet iemand wel de touwtjes aan elkaar vastknopen. Delen Duurzame Energie lukte het als eerste. ‘Dat hebben we deze maand zelfs bevestigd gekregen van de Provincie Zuid-Holland.’

Nu moet het alleen op grotere schaal gebeuren. Volgens Van Schöll kan dat: ‘In Houten, Delft, Nieuw-Lekkerland, Geertruidenberg zijn we al bezig met de voorbereidingen voor nieuwe installaties. We zijn daarnaast met meerdere partijen, waaronder provincies in gesprek.’